PL

Pierwsze stacjonarne spotkanie KRF w czasie epidemii

Krajowa Rada Fizjoterapeutów ponownie spotyka się stacjonarnie

Krajowa Rada Fizjoterapeutów spotkała się dziś, 17 lipca, stacjonarnie w Warszawie. W poprzednich miesiącach, ze względu na pandemię COVID-19, KRF obradowała zdalnie. W ten sposób nie przerywała pracy i decydowała o ważnych dla środowiska fizjoterapeutów kwestiach, m.in. o specjalnym wsparciu finansowym związanym z epidemią. W tym trybie odbyło się 5 spotkań z wysoką, bo blisko 100-procentową, frekwencją.  W czasie zdalnych posiedzeń odbywały się głosowania online i przyjęto w sumie 22 uchwały.

Podczas stacjonarnego posiedzenia przyjęto 7 uchwał. Jedną z najważniejszych jest uchwała w sprawie stanowiska KRF w sprawie uchwalonych przez Sejm RP zmian w art. 37a kodeksu karnego (tzw. tarcza antykryzysowa nr 4). Wyrażamy solidarność z samorządem lekarzy i pielęgniarek i położnych, które krytykują wprowadzenie nowych rygorystycznych zasad wymiaru kary dla sprawców przestępstw, w tym np. za błędy medyczne. Konsekwencje wprowadzonego rozwiązania mogą dotknąć nie tylko osoby postawione w stan oskarżenia za groźne dla społeczeństwa przestępstwa, ale również osoby na co dzień walczące o zdrowie i życie pacjentów, w trudnych warunkach niedoboru kadr medycznych i niedofinansowania ochrony zdrowia, także na pierwszej linii z koronawirusem. Wynika to z prostego faktu, iż Kodeks Karny nie przewiduje odrębnej kategorii czynu zabronionego odnoszącego się do błędów medycznych. Nie ma też w nim żadnego przepisu, który pozwalałby sądowi zmniejszyć wymiar kary w takich przypadkach. Takie „zrównanie” osób ratujących życie i zdrowie z przestępcami dokonującymi np. rozbojów nie może być uznane za właściwe i moralnie dopuszczalne. Uchwała ta jest nie tylko wyrazem solidarności, ale również upomnieniem się o naszą grupę zawodową. Mamy obawy, że pod takie zaostrzone prawo podlegaliby także fizjoterapeuci, którzy wykonują przecież samodzielny zawód medyczny.

– Dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych mogliśmy normalnie pracować w okresie pandemii i podejmować decyzje, które były ważne dla naszego środowiska. Z drugiej strony bardzo się cieszę, że wreszcie mogliśmy się spotkać osobiście z członkami Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Jesteśmy prekursorami wśród samorządów medycznych, jeśli chodzi o nowoczesne technologie, dlatego sądzę, że w przyszłości będziemy korzystać z doświadczeń z czasu pandemii. Będziemy na przykład pracowali i obradowali w trybie online na zmianę z posiedzeniami stacjonarnymi – powiedział Maciej Krawczyk, prezes KRF.

Dzisiejsze posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów odbyło się z zachowaniem wszelkich koniecznych i zalecanych rygorów sanitarnych. Podczas posiedzenia przyjęto także m.in. uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu za 2019 r., a także w sprawie powołania członków Krajowego Zespołu Kontrolerów.