PL

Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów II kadencji

W dniu 7 czerwca 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie KRF II kadencji samorządu, wybranej przez II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Posiedzenie otworzył Prezes KRF, dr Tomasz Dybek, który przywitał nowo wybranych członków Rady, a następnie poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci Romana Molasy – fizjoterapeuty, delegata na II KZF, osoby ogromnie zasłużonej dla idei powstania samorządu naszej profesji.

Po stwierdzeniu wymaganego kworum rozpoczęło się pierwsze posiedzenie KRF, w trakcie którego wręczono powołania członkom Rady oraz przyjęto kilka ważnych uchwał m.in.:

  • zmieniono uchwałę w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Fizjoterapeutów, dotyczącą jawności głosowań,
  • podjęto uchwały w sprawie wyboru Wiceprezesów Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz powołano Rzecznika Praw Fizjoterapeuty,
  • podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw audytu otwarcia II kadencji.

Na stanowiska Wiceprezesów KRF zostali powołani:

  • mgr Hanna Kowalewska
  • dr Dominika Batycka – Stachnik
  • dr Rafał Trąbka

Na stanowisko Rzecznika Praw Fizjoterapeuty KRF powołała dr. Tomasza Maickiego, którego kontrkandydatką w głosowaniu była mgr Joanna Tokarska.

Nowo wybranym Wiceprezesom oraz Rzecznikowi Praw Fizjoterapeuty życzymy sukcesów w pełnieniu obowiązków i budowaniu silnej pozycji fizjoterapii w systemie ochrony zdrowia.

Ustalono także harmonogram kolejnych posiedzeń Rady do końca 2022 roku – odbędą się one w następujących terminach: 12 lipca, 14 września, 11 października, 15 listopada i 13 grudnia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pierwszego posiedzenia KRF II kadencji.