PL

Pierwsi fizjoterapeuci ukończyli teorię „szkolenia szczepionkowego”

W tym tygodniu pierwsza grupa fizjoterapeutów pozytywnie zaliczyła część teoretyczną szkolenia dotyczącego podawania szczepień przeciw COVID-19. Aż 82,5% fizjoterapeutów spośród 1000, których dane zostały przekazane do CMKP zaliczyło część teoretyczną szkolenia i będzie mogło kontynuować dalsze szkolenie podczas części praktycznej Gratulujemy!

Zgodnie z informacją organizatora, szkolenie dające uprawnienia do podawania szczepień przeciw COVID-19 trwa minimum 10 godz. dydaktycznych. Szkolenie ma charakter hybrydowy:

 • teoria w formule online (trwająca około 7 godzin),
 • praktyka w warunkach symulowanych (trwająca minimum 3 godziny).

Ty też możesz się zapisać – zrób to w zakładce „Szkolenia” w Portalu Fizjoterapeuty https://portal.kif.info.pl/

Jak wygląda szkolenie?

Moduł teoretyczny I to około 7 godzin zegarowych – tyle wynosi zakładany czas potrzebny na zapoznanie się z materiałami i zaliczenie testu końcowego.

 1. System e-rejestracji na podanie szczepionki; Gabinet.gov.pl: wystawienie i podjęcie e-skierowania na szczepienie COVID-19, kwalifikacja oraz e-karta szczepień – prowadzi Monika Mosakowska – Centrum e-Zdrowia.
 2. Kwalifikacja do szczepień i czynności szczepienia obowiązujące regulacje prawne w zawodach medycznych – prowadzi dr n. pr. Anna Augustynowicz – Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 3. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 z omówieniem aktualnych wskazań i przeciwskazań do podania szczepionki przeciwko COVID 19 – prowadzi prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska – Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Członek Zespołu Ekspertów do spraw Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia.

Moduł teoretyczny II to minimum 3 godziny zegarowe.

 1. Nagłe zatrzymanie krążenia w warunkach opieki ambulatoryjnej. Algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS/AED) – prowadzi mgr Szymon Rokicki, Zakład Medycyny Ratunkowej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 2. Metody udrażniania dróg oddechowych – prowadzi mgr Stanisław Świeżewski, Zakład Medycyny Ratunkowej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 3. Zasady postępowania w wybranych ostrych stanach zagrożenia życia (ze szczególnym uwzględnieniem wstrząsu anafilaktycznego) – prowadzi prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński, Centrum Alergologii, Pneumonologii, Medycyny Ratunkowej, Ośrodek Symulacji; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 4. Technika wykonywania iniekcji domięśniowych – prowadzi dr Krzysztof Karwan, Zakład Medycyny Ratunkowej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Zaliczenie modułu teoretycznego szkolenia odbywa się w formie testu zawierającego 16 pytań. Do zaliczenia potrzebne jest zdobycie 11 poprawnych odpowiedzi.

Pozytywny wynik testu warunkuje dopuszczenie do realizacji modułu praktycznego szkolenia. Dostęp do materiałów będzie możliwy do końca 2021 roku.

Moduł praktyczny prowadzony jest w centrach symulacji medycznej Uniwersytetów Medycznych oraz CMKP. Do końca marca 2021 Ministerstwo Zdrowia poda listę centrów symulacji medycznej, w których realizowana będzie część praktyczna kursu. Lista zostanie opublikowana na stronach izb, na stronie www.cmkp.edu.pl (www.cmkp.edu.pl/vaxstopcovid ) oraz w kursie na platformie med-learning.cmkp.edu.pl, gdzie realizowano część teoretyczną kursu. Centra wybieramy sami, zgłaszając się na część praktyczną kursu.

 1. Część warsztatowa – minimum 90 min.
  • Rozpoznawanie pacjenta w stanie zagrożenia życia. Podstawowe metody monitorowania funkcji życiowych w warunkach opieki ambulatoryjnej.
  • Udrażnianie dróg oddechowych. Wentylacja pacjenta w stanie zagrożenia życia.
  • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne, w tym z wykorzystaniem AED.
  • Metody pobierania i rozpuszczania różnego typu szczepionek oraz ich podanie pacjentowi.
 2. Część symulacyjna – minimum 90 min.
  • Nauka wykonywania iniekcji domięśniowych na fantomach – 20 iniekcji.
 3. Zaliczenie modułu praktycznego.

Zaliczenie modułu praktycznego szkolenia w formie przyjętej przez organizatora modułu.

Po zaliczeniu obu części kursu nastąpi przekazanie do CMKP danych uczestników, którzy uzyskali również zaliczenie modułu praktycznego.

Uzyskanie pozytywnych wyników z obu części szkolenia jest podstawą do wystawienia przez CMKP dokumentu potwierdzającego ukończenia szkolenia, który wysyłany jest na adres e-mail podany przez uczestnika szkolenia.

Zapisz się na szkolenie!