PL

Od 1 lipca podwyżki dla fizjoterapeutów!

23 czerwca 2022 r. Sejm przyjął ustawę o najniższych wynagrodzeniach dla medyków, w tym także fizjoterapeutów. Podwyżki wynagrodzeń wejdą w życie już od 1 lipca. To niezwykle ważna i wyczekiwana przez środowisko decyzja, którą przyjęliśmy z zadowoleniem jako krok we właściwym kierunku. Oznacza ona, że na podwyżki dla medyków rząd przeznaczy w tym roku dodatkowe 7,2 miliarda złotych!

W praktyce czeka nas znaczący wzrost zarobków w każdej z grup fizjoterapeutów:

  • magister fizjoterapii, ze specjalizacją: wzrost z 5 478 zł do 7 304 zł – podwyżka o 1 827 zł;
  • magister fizjoterapii, bez specjalizacji: wzrost z 4 186 zł do 5 775 zł – podwyżka o 1 590 zł;
  • licencjat, technik fizjoterapii: wzrost z 3 772 zł do 5 323 zł – podwyżka o 1 550 zł.

Nasz niepokój budzi fakt, że ustawa dzieli naszą grupę zawodową, bo część koleżanek i kolegów nie została objęta podwyżkami. Chcemy to zmienić! KIF będzie prowadziła działania, aby podwyżki objęły wszystkich fizjoterapeutów, także tych pracujących w domach opieki społecznej czy w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wykorzystamy do tego różne możliwości i narzędzia.

Jednym z konkretnych pomysłów w tym zakresie jest Branżowy Trójstronny Zespół do spraw Pomocy Społecznej, który działa przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. Został on powołany przez Ministra na podstawie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, na wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady. Zespół będzie się zajmował problematyką społeczną. W jego formule będziemy także walczyli o fizjoterapeutów zatrudnionych w DPS, a o efektach naszych działań będziemy na bieżąco informować.