PL

Od 1 lipca podwyżki dla fizjoterapeutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych

1 lipca następuje waloryzacja najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w tym fizjoterapeutów. Wynika to ze znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, której uchwalenie było dużym sukcesem naszego środowiska.
W ustawie zostały wynegocjowane stałe współczynniki minimalnych wynagrodzeń dla fizjoterapeutów, które mnoży się przez aktualne średnie wynagrodzenie brutto w gospodarce – stąd wraz ze zmianą średniego wynagrodzenia publikowaną przez ZUS zmienia się gwarantowana ustawą płaca minimalna.

Główny Urząd Statystyczny w lutym 2023 r. oficjalnie ogłosił, że wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za rok 2022 wyniosła 6 346,15 zł brutto. Kwota ta jest więc bazą do wyliczania podwyżek minimalnych płac w ochronie zdrowia, które wchodzą w życie od 1 lipca. W praktyce oznacza to, że najniższe zasadnicze wynagrodzenie fizjoterapeutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych w ramach umowy o pracę od 1 lipca 2023 r. będzie wynosiło odpowiednio:

• dla fizjoterapeutów z wykształceniem magisterskim i specjalizacją:
 1,29 x 6346,15 zł = 8 186,53 zł brutto (wzrost o 881,87 zł),

• dla fizjoterapeutów z wykształceniem magisterskim
1,02 x 6346,15 zł = 6 473,07 zł brutto (wzrost o 697,29 zł),

• dla fizjoterapeutów z wykształceniem licencjackim lub techników fizjoterapii
0,94 x 6346,15 zł = 5 965,38 zł (wzrost o 642,60 zł).

Podwyżki obejmują wszystkich fizjoterapeutów wykonujących zawód (na umowę o pracę) w każdym podmiocie leczniczym. Nie dotyczy ona natomiast fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach prowadzonej praktyki zawodowej.
Mając na uwadze fizjoterapeutów wykonujących swoje czynności zawodowe poza podmiotami leczniczymi, KIF zapewnia, iż prowadzi i będzie prowadziła starania, aby tak dostosować obowiązujące prawo, aby ustawą byli objęci wszyscy fizjoterapeuci posiadający prawo wykonywania zawodu – przypomina Hanna Kowalewska – wiceprezes KRF.

Uwaga! Jeśli w Twoim podmiocie jest problem z realizacją zapisów ustawy zajrzyj do przewodnika przygotowanego przez ekspertów izby. Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
https://kif.info.pl/podwyzki-dla-fizjoterapeutow-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/