PL

O fizjoterapii na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

O fizjoterapii na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Dostępność i znaczenie fizjoterapii w systemie ochrony zdrowia, postulaty fizjoterapeutów, fizjoterapia jako warunek poprawy jakości życia – to wątki, które wybrzmiały podczas panelu dyskusyjnego “Nowe kompetencje zawodów medycznych w profilaktyce i opiece nad pacjentem” w ramach Forum Ekonomicznego.

Biorący udział w XXXII Forum Ekonomicznym prezesi czterech samorządów zawodów medycznych podkreślali istotność współpracy interdyscyplinarnej.

“Musimy wspólnie zadbać o to, by kolejki do każdego specjalisty się skróciły. Istotnym usprawnieniem jest np. współdzielenie kompetencji w zawodach medycznych (…) Nadal brakuje regulacji na poziomie ustaw i rozporządzeń, które umożliwiłyby fizjoterapeutom wykorzystanie tego, co wchodzi w ich kompetencje. Bierność Ministerstwa Zdrowia działa niestety na szkodę pacjentów. Nie wiedzieć czemu MZ traktuje fizjoterapię po macoszemu, jak dodatek do leczenia, podczas gdy fizjoterapia to kluczowy element powrotu do zdrowia, do sprawności, element profilaktyki” – powiedział prezes KRF dr Tomasz Dybek.

Uprawnienia, których oczekują fizjoterapeuci to m.in. przerywanie ciągłości skóry, ordynacja leków (szczególnie przeciwbólowych, które są̨ niezbędne przy niektórych zabiegach, niesteroidowych leków przeciwzapalnych), poszerzone kompetencje diagnostyczne, wystawianie zwolnień fizjoterapeutycznych (np. L5), wykonywanie USG dla potrzeb oceny czynności narządu ruch. Postulują także wprowadzenie fizjoterapeuty pierwszego kontaktu, który mógłby stanowić znaczące wsparcie dla lekarza POZ oraz pewnej grupy specjalistów. Co jest istotne z uwagi na fakt, że ponad 40% pacjentów POZ to osoby z chorobami mięśniowo-szkieletowymi.

W dyskusji prócz prezesa KRF uczestniczyli: Monika Pintal-Ślimak, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych; Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych; Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, z ramienia Ministerstwa Zdrowia Małgorzata Zadorożna, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych oraz Sławomir Szymankiewicz, dyrektor Haleon Polska.

W kontekście kompetencji dr Tomasz Dybek przypomniał, jak ważne jest szkolenie specjalizacyjne. “Fizjoterapeuci borykają się z problemami dot. specjalizacji – jest dla nich płatna, więc jest ogromnym obciążeniem finansowym. Do tego brak urlopu szkoleniowego. Czekamy, by obietnice przekuły się w rozwiązania legislacyjne” zaznaczył. “Mamy jednolite studia magisterskie, mamy specjalizacje 3-letnią, dzięki której rozszerzamy nasze kompetencje, jesteśmy samodzielnym zawodem zaufania publicznego, trzecią pod względem liczebności grupą zawodową w zawodach medycznych” – dodał.

Nawiązując do rozpoczynanej przez KIF kampanii społecznej “Popraw jakość życia” pod hasłem “Fizjoterapia – samo się nie zrobi”, prezes KRF powiedział o sondażu przeprowadzonym na zlecenie izby dotyczącym postrzegania dostępności do fizjoterapii. 80 proc. respondentów wskazało, że wg. nich najtrudniej na NFZ dostać się do lekarza specjalisty. 33 proc. wskazało fizjoterapeutę, 27 proc. dentystę, 13 proc. Lekarza POZ.

“W państwach rozwiniętych inwestuje się w fizjoterapię, bo sprawny pacjent to zdrowy obywatel, a zdrowy obywatel to aktywna zawodowo osoba. To się państwu po prostu opłaca” – podsumował dr Tomasz Dybek.

Przedstawiciele fizjoterapeutów dyskutowali, przysłuchiwali się, byli tam, gdzie poruszano tematy z ochrony zdrowia. Bo jak wskazywali, fizjoterapia to niezbędny element profilaktyki, leczenia, wracania do sprawności. W Forum Ekonomicznym wzięli również udział wiceprezesi KRF dr Dominika Batycka-Stachnik i dr Rafał Trąbka.