PL

Nowe uprawnienia fizjoterapeutów w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1267) dokonaną rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1899) rozszerzono uprawnienia fizjoterapeutów w zakresie zlecania wyrobów medycznych. W ostatniej zmianie uwzględniono szereg zmian postulowanych przez rzesze fizjoterapeutów i Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Zmiany wejdą w życie 23 października 2019 r.

Jesteśmy dumni z tych zmian, które okazały się możliwe do wprowadzenia dzięki dialogowi z konsultantami krajowymi z różnych dziedzin medycyny oraz z Ministerstwem Zdrowia. To sukces naszego środowiska i Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952), wykonywanie zawodu polega również na zlecaniu wyrobów medycznych, dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych i nauczaniu pacjenta posługiwania się wyrobami medycznymi. A zatem, regulacje, które wchodzą w życie, wypełniają dotychczasowe braki w tym zakresie. Urealnianie naszych kompetencji przewidzianych w Ustawie to również wzrost naszego znaczenia w systemie ochrony zdrowia oraz kolejny krok do budowy prestiżu zawodu.

Zgodnie z przepisami wynikającymi ze zmienionego rozporządzenia rozszerzony został wykaz wyrobów medycznych możliwych do zlecania przez fizjoterapeutów z jednoczesnym   zróżnicowaniem kompetencji w tym zakresie dla magistrów fizjoterapii oraz specjalistów w dziedzinie fizjoterapii. Uprawnienia te kształtują się następująco:

 1. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii uzyskuje uprawnienia do wystawiania zleceń na:
 • grupa A pozycje 1-3: protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę – do zwykłego obuwia, proteza uzupełniająca stopę, proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym;
 • grupa B pozycje 4-11: proteza tymczasowa podudzia, proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego, proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego, proteza ostateczna skorupowa podudzia, proteza ostateczna modularna podudzia, wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia, wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia, protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia;
 • grupa C pozycje 12-17: proteza tymczasowa w obrębie uda, proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda, proteza ostateczna modularna w obrębie uda, protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda, wymiana leja w protezie tymczasowej uda naczyniowej,  wymiana leja w protezie ostatecznej uda;
 • grupa D pozycje 18-20: proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym, proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym, wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym;
 • grupa E pozycja 21: proteza kosmetyczna w obrębie ręki;
 • grupa F pozycje 22-23: proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia, proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia;
 • grupa G pozycje 24-27: proteza kosmetyczna w obrębie ramienia, proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia, proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego, proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego;
 • grupa H pozycje 28-33: orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO), orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO), orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO), orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO), orteza odciążająca kończynę dolną, orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych;
 • grupa I pozycje 34-35: pas biodrowy z szyną lub szynami, kosz biodrowy;
 • grupa K pozycje 45-46: orteza na rękę i przedramię, orteza przedramienno-ramienna z ujęciem ręki;
 • grupa Ł pozycje 54-56: gorset odciążająco- stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta), gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoskolioz, orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa;
 • grupa N pozycje 64-68: but na stopę o różnym zniekształceniu, but wyrównujący skrócenie kończyny dolnej, but przy amputacji w obrębie stopy, but do ortezy obejmującej stopę, but do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na stopę grupa o pozycje 69-70: rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, z uciskiem nie mniejszym niż 2 mmHg, nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szewm bez zawartości bawełny, z uciskiem mniejszym niż 30 mmHg;
 • grupa O pozycje 69-70: rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, z uciskiem nie mniejszym niż 2 mmHg, nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem bez zawartości bawełny, z uciskiem mniejszym niż 30 mmHg;
 • grupa P pozycje 92-93 oraz 124-133: proteza piersi, peruka balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia umożliwiający przemieszczanie się; pionizator; urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową; wózek inwalidzki ręczny; wózek inwalidzki dziecięcy; wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany dla osób samodzielnie poruszających się na wózku; wózek inwalidzki specjalny; wózek inwalidzki specjalny dziecięcy; siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę; pełzak do raczkowania.
 1. Fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra fizjoterapii z prawem do samodzielnego udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych uzyskuje uprawnienia do wystawiania zleceń na:
 • grupa J pozycje 36-44: orteza stabilizująca staw skokowy, orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę, orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia, orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości, orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia, szyna typu Saint-Germain, szyna Denis-Browna z obuwiem, orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym, orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego;
 • grupa L pozycje 47-53: orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera), orteza na rękę i przedramię, orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez, orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez, orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu „Dessault”), orteza na ramię i bark, orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia;
 • grupa M pozycje 57-63: gorset stabilizująco-unieruchamiający, pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę, orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami, orteza (sznurówka) lędźwiowo–krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami, kołnierz sztywny, kołnierz półsztywny, półgorsetowa orteza szyjna.
 • grupa O pozycje 69-70: rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, z uciskiem nie mniejszym niż 2 mmHg, nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem bez zawartości bawełny, z uciskiem mniejszym niż 30 mmHg.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenie naprawy wyrobu medycznego wystawia się zgodnie z wzorem:

 • określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555);
 • uproszczonym, jeżeli został określony, a potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i weryfikacja zlecenia następują za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia.