PL
aplikacja dla fizjoterapeutów

Nowe technologie będą wspierać polskich fizjoterapeutów

aplikacja do dokumentacji kif

Nowe technologie będą wspierać polskich fizjoterapeutów

W związku z licznymi pytaniami napływającymi do Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów dotyczącymi prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją rozporządzenia w sprawie realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej informujemy, że w Izbie prowadzone są zaawansowane prace związane z budową dwóch powiązanych ze sobą aplikacji przeznaczonych dla fizjoterapeutów.

Aplikacje te będą udostępnione bezpłatnie wszystkim fizjoterapeutom, którzy na bieżąco opłacają składki. Aplikacje będą ułatwiały bezpośredni dostęp pacjentów do odpowiedniego fizjoterapeuty oraz będą wspierały zarządzanie praktyką. Przygotowywane rozwiązania będą zgodne z obowiązującym prawem oraz Wytycznymi Krajowej Rady Fizjoterapeutów do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej”.

Funkcjonalności aplikacji dla fizjoterapeutów do prowadzenie dokumentacji medycznej zostały tak zaprojektowane, aby między innymi usprawnić: system rejestracji pacjentów, zarządzanie grafikami przyjęć, zautomatyzowanie systemu kodowania ICF, ICD-10 i ICD-9 oraz umożliwienie analizy wyników testów aktywności i porównywania kodowanych danych. Kolejne funkcjonalności będą umożliwiały wymianę informacji o pacjencie z lekarzem kierującym, zdalny kontakt z pacjentem, integracje z rządową platformą P1 i P2 (e-skierowanie, e-recepta, e-zwolnienie) oraz z Internetowym Kontem Pacjenta i innymi systemami informatycznymi. Mobilne wersje aplikacji z łatwością otworzą się w urządzeniach obsługiwanych przez systemy iOS i Android.

Aplikacja dla pacjentów umożliwiająca im wyszukiwanie fizjoterapeutów po lokalizacji, kompetencjach i dostępności świadczonych usług z możliwością internetowego umówienia wizyty. Dzięki tej aplikacji pacjenci uzyskają dostęp do prostego i sprawnie działającego narzędzia, które pozwoli im szybko i precyzyjnie wyszukać fizjoterapeutę, który odpowiada jego indywidualnym potrzebom oraz się do niego umówić. Aplikacja powinna być dostępna jeszcze przed wakacjami.

Pełna integracja obu aplikacji i oddanie do użytku zintegrowanego systemu do prowadzenia dokumentacji fizjoterapeutycznej i zarządzania praktyką fizjoterapii powinno pojawić się na rynku w drugiej połowie 2019 roku.

Odpowiadając na najczęściej zadawane pytanie – KIF rekomenduje skorzystanie z aplikacji do prowadzenia dokumentacji medycznej i zarządzania gabinetem, którą Izba tworzy specjalnie dla swoich członków. Jej zalety w stosunku do rozwiązań dostępnych na rynku to bezpłatny dostęp oraz dostosowanie do potrzeb i charakterystyki gabinetu fizjoterapeutycznego. Warto poczekać do przełomu III i IV kwartału na wszystkie bezpłatne rozwiązania, które przygotowuje Izba. Jest to ważne nie tylko ze względu na zakres funkcjonalności, jakie będą zaoferowane przez obie aplikacje przygotowane przez KIF, ale również ze względów praktycznych, gdyż przenoszenie później swoich danych z jednej aplikacji do drugiej może być utrudnione i czasochłonne.