PL

Na Mazowszu ruszają specjalistyczne szkolenia dla fizjoterapeutów, finansowane ze środków unijnych pozyskanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów – dr hab. Maciej Krawczyk – w dniu 26.07.2019 roku otworzył w Warszawie szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”. W dniach 26-28 lipca 2019 roku 26 uczestniczek i uczestników z całego kraju rozpoczęło udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu „Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF”. Już za tydzień przystąpią oni do drugiego modułu, który obejmuje „Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii ortopedycznej”.

Projekt pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat organizowanych szkoleń i projektu