PL

Listopadowe posiedzenie KRF

Listopadowe posiedzenie KRF

Podczas XIII posiedzenia Krajowej Rady Fizjoterapeutów II kadencji dyskutowano o przyszłorocznym budżecie i strategii komunikacji służącej wzmacnianiu roli fizjoterapeuty w systemie, prestiżu zawodu, przybliżaniu wiedzy o fizjoterapii oraz budowaniu marki KIF. Przyjęto uchwałę dot. ubezpieczenia OC dla fizjoterapeutów w ramach składki. Omawiano kongres organizowany przez KIF w przyszłym roku pod hasłem “Interdyscyplinarność przyszłością rehabilitacji”. Wydarzenie ma być okazją m.in. do dyskusji o kompetencjach zawodów medycznych. Mowa była także o projekcie FIZJO-LEARNING. 

Rada podjęła 312 uchwał w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, 4 uchwały w sprawie odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uchwałę w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, 56 uchwał o wykreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz uchwałę w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Przedstawiono informację o uchwałach podjętych w trybie obiegowym oraz o dodatkowych środkach na realizację projektu pn. „FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19”. Jak podkreślono, Ministerstwo Zdrowia doceniło działania KIF w ramach projektu, w związku z czym izba otrzymała od MZ środki na organizację dodatkowych 60 szkoleń stacjonarnych. Kursy, na które zapisy odbywały się systematycznie, w pięciu turach, są już prowadzone.

Po długiej debacie nad uchwałą w sprawie odwołania Przewodniczącego Krajowego Zespołu Kontrolerów, w głosowaniu tyle samo osób był za, co przeciwko, niewiele mniej wstrzymało się. Wobec tego nie dokonano na tym stanowisku zmiany.

Dyskusja na temat II Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów skupiała się na programie, kwestiach organizacyjnych, promocyjnych oraz kosztach – wyrażono na nie zgodę.

Podjęta została uchwała w sprawie ubezpieczenia OC dla fizjoterapeutów w ramach składki członkowskiej KIF – bez dodatkowych opłat dla fizjoterapeutów. Osoby niezalegające ze składkami będą mogły skorzystać z wynegocjowanego przez KIF ubezpieczenia grupowego. Każdy fizjoterapeuta będzie mógł skorzystać z ubezpieczenia OC, gdzie stroną umowy będzie KIF – jako negocjator, organizator ubezpieczenia i przekaźnik kwoty składki ubezpieczeniowej ze składki członkowskiej KIF. W ramach przeprowadzonego postępowania skierowano do największych firm ubezpieczeniowych oferty – propozycje zakresu ubezpieczeń, zgodne z kryteriami na podstawie właściwego rozporządzenia, przedstawiły dwie firmy ubezpieczeniowe. Rada zarekomendowała współpracę z PZU S.A. Dołączyć do ubezpieczenia grupowego będzie można poprzez portal fizjoterapeuty. Szczegóły i terminy podamy wkrótce – w oddzielnym komunikacie.

Radzie zaprezentowano projekt budżetu na przyszły rok. Uchwała w sprawie budżetu rozpatrywana będzie w grudniu.

W kontekście budżetu szczegółowo przedstawiono koncepcję strategii komunikacji dotyczącej kampanii społecznej “Popraw jakość życia” pod hasłem “Fizjoterapia – samo się nie zrobi”, gdzie kluczowa będzie produkcja profesjonalnego emocjonalnego filmu o fizjoterapii. Wśród celów kampanii bazującej na filmie są: wzmocnienie roli fizjoterapii i fizjoterapeuty w systemie, szerokie dotarcie do społeczeństwa, podniesienie prestiżu zawodu, wpływ na organizatorów ochrony zdrowia i opieki społecznej w Polsce.

Dyskutowano o użytkowaniu sprzętu zakupionego na potrzeby projektu “FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19” po zrealizowaniu projektu. Zaproponowano m.in., by sprzęt udostępniono uczelniom, aby mogli z niego korzystać studenci fizjoterapii.

Pod koniec obrad, w sprawach różnych, pokazano statystyki udziału członków organów w projekcie ,,FIZJO-LEARNING”.
W punkcie sprawy różne jedna z fizjoterapeutek zwróciła uwagę na konieczność reakcji w sprawie uregulowań dot. stosowania techniki Bowena. Odniosła się do nadużyć – wykonywania techniki przez osoby nieuprawnione. Przywołano ponadto przykłady także innych metod, stosowanych bez uprawnień.