PL

Lepsze wyceny w fizjoterapii

Zmiany wyceny w fizjoterapii podkreślają wagę indywidualnej pracy z pacjentem, której znaczenie cyklicznie w rozmowach podkreślają przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Wycena indywidualnej pracy z pacjentem została zwiększona o 6 punktów w warunkach ambulatoryjnych (z 28 pkt do 34) oraz o 11 punktów w warunkach domowych (z 55 pkt do 66). To bardzo dobra informacja dla pacjentów. Ta decyzja promuje najefektywniejsze, bo indywidualne podejście do pacjenta. Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia podejmując taką decyzję wykazały się odpowiedzialnością za dobro pacjentów.

Inna istotna korekta dotyczy także zmiany indywidualnej pracy z pacjentem z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – nie mniej niż 30 minut o 4 punkty (z 19 pkt. do 23).

Krajowa Izba Fizjoterapeutów postulowała urealnienie wycen wszystkich zakresów, dlatego niezrozumiała jest dla nas obniżka wyceny niektórych świadczeń.

Kolejnym ważnym i oczekiwanym przez fizjoterapeutów krokiem będzie zmiana i podniesienie wyceny wizyty fizjoterapeutycznej.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Tutaj prezentujemy nową wycenę: kif.info.pl/wycena-07-04-2021r

Podstawa prawna:

ZARZĄDZENIE Nr 62/2021/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 07.04.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką
nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-622021dsoz,7337.html