PL

KRF uzgodniła treść projektu kodeksu etyki zawodowej fizjoterapeuty do przedstawienia Zjazdowi.

W dniach 11-12 maja odbyło się dwudniowe wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów. To ostatnie posiedzenie KRF w bieżącej pierwszej kadencji samorządu.

W programie posiedzenia znalazł się istotny punkt – dyskusja nad projektem kodeksu etyki zawodowej fizjoterapeuty, który został przygotowany przez Zespół tematyczny do spraw etyki. Prace nad kodeksem trwały ponad 3 lata. W trakcie posiedzenia Krajowa Rada Fizjoterapeutów, po dyskusji, przyjęła zmiany zaproponowane przez Dział Prawny Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Dokument w wersji przyjętej w dniu wczorajszym zostanie przedstawiony do rozpatrzenia przez II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

„Kodeksy etyki są niezwykle istotne dla zawodów zaufania publicznego – stanowią drogowskaz i zbiór dobrych praktyk. Jako fizjoterapeuci jesteśmy młodym samorządem, dlatego osobiście cieszy mnie fakt, że już w pierwszej kadencji udało się stworzyć projekt kodeksu etycznego. Dokument w tej wersji zostanie przedłożony do rozpatrzenia przez II KZF Mam nadzieję, że w kolejną kadencję samorządu wkroczymy z kodeksem etyki, który będzie dla nas źródłem etycznej refleksji w codziennej realizacji zadań zawodowych” – powiedział Maciej Krawczyk, prezes KRF, tuż po zatwierdzeniu kodeksu.

Podczas ostatniego posiedzenia KRF w pierwszej kadencji Prezes podziękował także wszystkim członkom Rady za 5 lat wspólnej pracy.