PL

I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów za nami

W dniach 28-29 grudnia 2016 w Warszawie odbył się I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, na który przyjechali delegaci z całej Polski. Delegaci na Zjazd zostali wcześniej (5 listopada 2016) wybrani w liczbie 337 osób w pierwszych w historii polskiej fizjoterapii wyborach do samorządu fizjoterapeutycznego. Powstanie samorządu fizjoterapeutów było jednym z najistotniejszych zapisów Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, która stanowi podstawową regulację prawną naszego zawodu.

Na Zjazd przyjechało ponad 95 procent uprawnionych do głosowania delegatów. To wynik niebywały, zważywszy na to, że Zjazd odbywał się w okresie międzyświątecznym, w którym część delegatów była już na swoich, wcześniej zaplanowanych urlopach. Na obrady dotarli delegaci, nie zważywszy na odległości do pokonania, trudności ze znalezieniem noclegu, samopoczucie czy osobiste plany. To wielki dowód odpowiedzialności.

Podczas dwóch dni obrad Zjazdu, delegaci wybrali prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów w osobie dra hab. Macieja Krawczyka, którego kontrkandydatem był dotychczasowy przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorząd Fizjoterapeutów Dariusz Dziadzio. Wynik tajnego głosowania potwierdził, że prof. Maciej Krawczyk jest zdecydowanie najbardziej popularną osobowością polskiej fizjoterapii.

Poza prezesem, delegaci wybrali 64-osobową Krajową Radę Fizjoterapeutów, w skład której weszło po czterech kandydatów z każdego województwa. Podczas Zjazdu wybrano również pozostałe organy Krajowej Izby Fizjoterapeutów: Komisję Rewizyjną, Sąd Dyscyplinarny, Wyższy Sąd Dyscyplinarny oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wraz jego dwoma Zastępcami.

Jedną z istotnych uchwał, jakie podjął I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów było przyjęcie „Zasad etyki zawodowej fizjoterapeuty”. Ten ważny dokument, który jest swoistym kodeksem etycznym fizjoterapeuty, składa się z dziesięciu punktów, nad którymi pracowała specjalnie utworzona komisja ds. etyki.

27 stycznia ruszyła oficjalna strona internetowa Krajowej Izby Fizjoterapeutów, która ma na celu publikowanie bieżących informacji, dotyczących środowiska zawodowego polskich fizjoterapeutów, uchwał KRF, obwieszczeń i zarządzeń. Integralną częścią strony stanie się wkrótce Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów, nad którym trwają intensywne prace informatyczne.