PL

Krajowa Izba Fizjoterapeutów podnosi kompetencje fizjoterapeutów i fizjoterapeutek w województwie pomorskim

W dniu 12 lipca 2019 roku rozpoczęło się drugie z dwudziestu zaplanowanych szkoleń w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”. W dniach 12-14 lipca 2019 roku 26 uczestniczek/ków z całego kraju rozpoczęło udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu „Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF”, a już za tydzień przystąpią do drugiego modułu, który obejmuje „Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej”. Szkolenie jest realizowane w Gdańsku.

Projekt pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat organizowanych szkoleń i projektu