PL

Krajowa Izba Fizjoterapeutów podnosi kompetencje fizjoterapeutów i fizjoterapeutek w województwie lubelskim

W dniach 13-14.07.2019 roku odbył się I zjazd drugiego modułu szkolenia z zakresu „Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii ortopedycznej”, który stanowi kontynuację zajęć rozpoczętych 13.06.2019 r. w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”. Uczestniczki i uczestnicy zgłębiali wiedzę i nabywali umiejętności z zakresu fizjoterapii ortopedycznej. Zajęcia miały charakter praktyczny, a fizjoterapeutki i fizjoterapeuci podnosili kompetencje z wybranych technik fizjoterapeutycznych. Jak widać na załączonych zdjęciach, wykładowcy dr Michał Ginszt oraz mgr Agnieszka Ludwinek, przyciągnęli uwagę zebranych, którzy z zaciekawieniem poznawali prezentowane metody i techniki pracy z pacjentem.

Projekt pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat organizowanych szkoleń i projektu