PL

Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii wybrany!

Prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak jest członkiem Krajowej Rady Fizjoterapeutów I kadencji. Obecnie jest Kierownikiem Działu Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach oraz Kierownikiem Katedry Fizjoterapii Klinicznej, dyrektorem Instytutu Fizjoterapii. Od lat jest związany z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

Pełni funkcje eksperckie i doradcze w specjalistycznych zespołach, obejmujących obszar fizjoterapii, działających przy Ministerstwie Zdrowia, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Jest autorem i współautorem ponad 280 artykułów oraz 40 pozycji zwartych z dziedziny fizjoterapii. 

W związku z kończącą się kadencją prof. dr hab. n. med. Jana Szczegielniaka na stanowisku Krajowego Konsultanta w dziedzinie fizjoterapii opinię na temat jego konstruktywnej współpracy z samorządem zawodowym na ręce Ministra Zdrowia przekazała także Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

Panu prof. Janowi Szczegielniakowi składamy serdeczne gratulacje i życzenia powodzenia w wypełnianiu zadań Krajowego Konsultanta w dziedzinie fizjoterapii!