PL

Konsultacje ze świadczeniodawcami w sprawie wycen

W związku z publikacją projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego warunki rozliczania, w dniu dzisiejszym odbyło się z inicjatywy KIF spotkanie konsultacyjne (w trybie online) ze świadczeniodawcami z całej Polski, którzy reprezentowali podmioty lecznicze o różnej wielkości i o różnym sposobie organizacji.

W ocenie KIF wiele zapisów w tym projekcie budzi zastrzeżenia, a szczególnie sposób wyceny fizjoterapii domowej oraz minimalne zmiany w rozliczaniu fizjoterapii ambulatoryjnej, które nadal nie pokrywają realnych kosztów realizacji świadczeń. Szczególnie w obliczu szybko rosnącej inflacji i związanej z tym podwyżki cen większości usług i produktów.

Również świadczeniodawcy negatywnie ocenili projekt. Wszyscy podkreślali, iż projekt zarządzenia bardzo negatywnie wpłynie na dostępność tych usług dla pacjentów. Zwracali uwagę na problem z rozliczaniem świadczeń fizjoterapii domowej, których wartość, w ich ocenie, powinna kształtować się w przedziale pomiędzy 100 a 130 zł, w zależności od regionu.

Podkreślali, że także świadczenia ambulatoryjne, nawet po proponowanej zmianie wyceny, są niedoszacowane. Problemem, który stale występuje, jest brak precyzji i jasności sposobie redagowania projektów zarządzeń Prezesa NFZ, co zostawia duże pole interpretacyjne. Sytuacja ta często jest wykorzystywana na niekorzyść świadczeniodawców. Dodatkowo regulacje zawarte w projektowanym zarządzeniu nie uwzględniają przepisów wyższego rzędu, w szczególności z tzw. ,,rozporządzenia koszykowego”.

Po raz kolejny podkreślano brak okresu przejściowego, umożliwiającego dostosowanie systemów informatycznych, zmianę umów z osobami udzielającymi świadczeń, czy wydawanie skierowań na rehabilitację. Świadczeniodawcy nie mają możliwości przygotowania się do zmian i każdorazowo są nimi zaskakiwani. Zresztą do zmian nie jest przygotowany także sam NFZ: żaden z systemów informatycznych nie jest dostosowany do zmian w rozliczaniu świadczeń (m.in. do zmiany liczby procedur i produktów).

Świadczeniodawcy zastanawiali się nad formą aktywnego protestu i stworzeniem organizacji, która wspólnie z KIF będzie walczyła o poprawę sytuacji fizjoterapii w publicznym systemie ochrony zdrowia. W tej sprawie zostaną podjęte odpowiednie działania.

W najbliższy poniedziałek, tj.20 grudnia, na stronach KIF zostanie opublikowana analiza projektu zarządzenia, która może posłużyć jako wkład do opinii, którą należy przesłać do NFZ do 24 grudnia. Zachęcamy do udziału w procesie konsultacji i masowego wysyłania opinii.