PL

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że czasopismo naukowe Krajowej Izby Fizjoterapeutów wydawane do tej pory jako “Medycyna Manualna”, zmieniło nazwę na “Physiotherapy Review”. Zmieniliśmy nazwę oraz wizerunek wydawnictwa, gdyż naszym celem jest podniesienie rangi czasopisma i uzyskanie, w perspektywie kilku lat, odpowiedniego wskaźnika Impact Factor. Jako zespół redakcyjny chcielibyśmy publikować w naszym piśmie oryginalne prace badawcze i przeglądy literatury podsumowujące obecny stan wiedzy. Zamierzamy tłumaczyć najciekawsze artykuły na język angielski, aby zwiększać rozpoznawalność dorobku polskiej fizjoterapii na całym świecie. Początkującym autorom i badaczom oferujemy wsparcie naszej redakcji – zarówno merytoryczne, jak i redaktorskie.

Nowoczesna fizjoterapia nie może rozwijać się bez osiągnięć naukowych. Krajowa Izba Fizjoterapeutów będzie wspierać wszystkich, którzy chcą się podzielić z czytelnikami owocami własnej pracy naukowej, dlatego ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę magisterską. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najciekawsze prace będą publikowane w “Physiotherapy Review”. Szczegółowe zasady konkursu są dostępne w załączonym regulaminie. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, a także do publikowania na łamach czasopisma.

Powodzenia!
Zespół redakcyjny

Konkurs jest skierowany do absolwentów studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2019/2020 (najpóźniej do 30 września 2020). Prace można zgłaszać do 12 listopada br.

Za wybór prac odpowiada Komisja Konkursowa, do której należą:

  • prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
  • prof. dr hab. Anna Lubkowska
  • dr hab. Maciej Krawczyk
  • dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
  • dr Joanna Kostka
  • dr Andrzej Permoda
  • dr Zbigniew Wroński
  • dr Adrian Kużdżał

Regulamin konkursu

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4