PL

Koniec okresu przejściowego: Fizjoterapeuta musi posiadać PWZF

Komunikat Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Z dniem 31 maja 2018 r. kończy się okres przejściowy przewidziany w Ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty  (Dz. U. z 2018 r. poz. 505).  Od dnia 1 czerwca 2018 r., żadna osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii nie może być zatrudniona lub prowadzić działalności gospodarczej, jeżeli nie będzie wpisana do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, czyli tym samym nie będzie posiadać prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Rażące łamanie prawa

Fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jest zobowiązany przedłożyć podmiotowi na rzecz, którego wykonuje te zadania, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu. Odpowiedzialność spoczywa także na podmiocie na rzecz, którego fizjoterapeuta ma wykonywać czynności zawodowe: przed zatrudnieniem jest zobowiązany żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu.

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty i posługiwanie się tytułem fizjoterapeuty bez wymaganych uprawnień podlega sankcjom karnym określonym w art. 136 i art. 137 ustawy, czyli karze grzywny lub karze ograniczenia wolności.

Uzyskanie PWZF – procedura ustawowa

Ustawa w art. 21 ściśle określa czas trwania procedury przyznania prawa wykonywania zawodu. Od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku Krajowa Rada Fizjoterapeutów ma 3 miesiące na podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. W związku z tym osoby, które mimo licznych informacji i apeli członków KRF nie złożyły wniosku muszą się liczyć z konsekwencją, którą jest brak możliwości wykonywania zawodu fizjoterapeuty do czasu uzyskania prawa wykonywania zawodu.   

Z analiz Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF) wynika, iż większość czynnych zawodowo fizjoterapeutów złożyła kompletne wnioski przed końcem lutego 2018 r., co oznacza, iż otrzymają oni prawo wykonywania zawodu w wymaganym ustawą terminie.

KIF dokłada wszelkich starań, by bez zbędnej zwłoki i w najkrótszym możliwie terminie wydać dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu także osobom, które złożyły kompletne wnioski po 28 lutego 2018 r.

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów