PL

Konferencja nt. Choroby kręgosłupa – profilaktyka i leczenie u Marszałka Województwa Mazowieckiego

24 listopada Krajowa Izba Fizjoterapeutów gościła u Marszałka Województwa Mazowieckiego. W tym dniu odbyła się w ramach Przeglądu Zdrowia Publicznego konferencja nt. Choroby kręgosłupa – profilaktyka i leczenie. Celem konferencji było przedstawienie tematyki chorób kręgosłupa oraz przybliżenie rozwiązań, jakie mogą wdrażać jednostki samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki zdrowotnej w obrębie chorób kręgosłupa.

Prof. Maciej Krawczyk, otwierając konferencję, której KIF była partnerem, zwrócił uwagę na rolę fizjoprofilaktyki. Podkreślił, że korzyści z niej płynące dają olbrzymie korzyści zarówno w aspekcie finansowym, jak i społecznym i medycznym. Temat w praktycznym wymiarze kontynuowała Pani Daria Domosławska, Radna Miasta Płock i specjalista fizjoterapii, która realizowała Program profilaktyki wad postawy dla dzieci z klas I szkół podstawowych.

O tym, dlaczego warto zajmować się profilaktyką chorób kręgosłupa dyskutowali eksperci z Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lekarze, samorządowcy oraz przedstawiciele KIF. Ernest Wiśniewski, Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów zapowiedział, iż w KIF powstają wzorcowe programy fizjoprofilaktyki dla seniorów i osób aktywnych zawodowych borykających się chorobami układu mięśniowo-szkieletowego. To dobra wiadomość dla samorządowców, którym często brakuje ekspertów w danym obszarze terapeutycznym, którzy podjęliby się stworzenia takich programów.