PL

KIF w biurze przy Al. Jerozolimskich 93 – zmiana adresu.

Biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów wynajmowało do tej pory 2 lokalizacje w Warszawie – jedną przy Placu Małachowskiego 2, a drugą przy Al. Jerozolimskich 93, w biurowcu Nowogrodzka Square.

Nowo wybrane Prezydium KRF od początku swojej kadencji wskazywało na konieczność redukowania zbędnych wydatków oraz uporządkowania sytuacji związanej z siedzibą KIF.

19 października Krajowa Rada Fizjoterapeutów, zgodnie z uchwałą nr 99/II KRF, wyraziła zgodę na podnajem powierzchni biurowych w kamienicy przy placu Stanisława Małachowskiego 2, w okresie od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 października 2023 r. Dlatego od dnia 2 listopada wszyscy pracownicy biura KIF pracują w biurowcu przy Al. Jerozolimskich 93, zaś zwolniona powierzchnia została podnajęta innej firmie.

Zmiana ma bardzo korzystny wpływ na funkcjonowanie biura Izby i w praktyce oznacza wymierną oszczędność, które przeznaczymy na finansowanie pomocy prawnej dla fizjoterapeutów. Po drugie – to znaczące ułatwienie dla pracowników KIF, do tej pory zmuszonych do ciągłego kursowania między dwoma lokalizacjami w celu załatwienia różnych spraw. Praca w jednym budynku to lepsze zarządzanie projektami, łatwiejsza organizacja spotkań i sprawniejszy obieg dokumentów. Dodatkowo wpływa to pozytywnie na integrację zespołu. Wreszcie trzecia kwestia – biuro w nowoczesnym i dobrze skomunikowanym biurowcu pasuje do wizerunku i działań samorządu. Cieszę się, że Krajowa Rada Fizjoterapeutów podzieliła mój pogląd – mówi dr Tomasz Dybek, Prezes KRF.

Powyższe oznacza także, że zmieniają się dane adresowe KIF. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa KRF nr 20/2022 z 25 października 2022 r. w sprawie ustalenia adresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów „podstawowym miejscem prowadzenia działalności, adresem do korespondencji oraz adresem miejsca przechowywania dokumentacji księgowej i kadrowo-płacowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów jest adres: Al. Jerozolimskie 93 (budynek Nowogrodzka Square), 02-001 Warszawa.”