PL

KIF sygnatariuszem Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Prezesi i przewodniczący samorządów zawodów zaufania publicznego, w tym wiceprezes Tomasz Niewiadomski reprezentujący Krajową Izbę Fizjoterapeutów, podpisali 27 września 2021 r. dokument powołujący Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Porozumienie będzie platformą zapewniającą współpracę samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej, opinii społecznej w sprawach istotnych dla obywateli, samorządów zawodowych i ich członków.

Dokument podpisali przedstawiciele szesnastu zawodów zaufania publicznego.

Porozumienie jest kadencyjne i odbywa się na zasadzie rotacji – Prezydencji – trwającej 12 miesięcy, przy czym przyjmuje się, że początek Prezydencji rozpoczyna się 1 października. Prezydencję w pierwszej kadencji sprawuje Naczelna Rada Adwokacka.

Poniżej prezentujemy treść porozumienia: