PL

KIF jest naszym wspólnym dobrem

Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Dziś minęło dokładnie 506 dni od podpisania przez pana Prezydenta naszej Ustawy, dziś minęło też 131 dni od pierwszych, historycznych wyborów do samorządu fizjoterapeutów i 78 dni od I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów, podczas którego wybraliśmy organy naszej Izby.

Liczby te nie oddają jednak w najmniejszym choćby stopniu serca, nadziei i ogromu wspólnej pracy, jaką wszyscy włożyliśmy w utworzenie naszego zawodowego Samorządu. Krajowa Izba Fizjoterapeutów jest bowiem naszym wspólnym dobrem i wspólnym naszym dziełem, z którego wszyscy możemy być dumni.

To dzięki naszym połączonym staraniom i wysiłkom mamy jedną z najnowocześniejszych regulacji prawnych naszego zawodu spośród wszystkich państw Europy; a posiadania własnej Izby zazdroszczą nam nasi koledzy fizjoterapeuci z wielu krajów.

Jednym z głównych zadań Krajowej Izby Fizjoterapeutów jest bowiem dbanie o dobro każdego polskiego fizjoterapeuty poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku naszego zawodu i jego promocję, co przyczyni się już wkrótce do większej świadomości społeczeństwa i środowiska medycznego na temat roli fizjoterapeuty w procesie leczenia. Jestem przekonany, że zaowocuje to też w krótkim czasie większym zapotrzebowaniem na usługi fizjoterapeutyczne, jak miało to miejsce we wszystkich krajach, które wprowadziły, podobne do naszych, regulacje prawne.

Dla nas, fizjoterapeutów, troska o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pacjentów zawsze były wartościami nadrzędnymi. Dlatego z dumą uruchamiamy Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów, dzięki któremu każdy polski Pacjent będzie mógł w każdej chwili sprawdzić, czy osoba, która podaje się za fizjoterapeutę, rzeczywiście należy do naszego środowiska zawodowego. To wielki, milowy krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa polskich Pacjentów!

By jeszcze bardziej zadbać o jakość i poziom leczenia fizjoterapeutycznego, KIF jest uprawniona do konsultowania aktów prawnych w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia w Polsce, gwarantując tym polskim obywatelom jak najlepsze akty wykonawcze.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów stoi więc na straży ochrony interesu publicznego, dbając o przestrzeganie przez nas zasad etyki zawodowej i stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. By to zrealizować, KIF zamierza prowadzić bezpłatne szkolenia dla zarejestrowanych fizjoterapeutów oraz stale udostępniać im narzędzia, niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu fizjoterapii.

Jako prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów uważam, że konsekwencją dbania o interes społeczeństwa polskiego jest działanie KIF na rzecz fizjoterapeutów w zakresie edukacji oraz dbania o jakość procesu fizjoterapii poprzez tworzenie zaleceń i algorytmów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Wierzę niezłomnie w to, że nasza wspólna praca na rzecz samorządu fizjoterapeutów zaowocuje w krótkim czasie podniesieniem rangi naszego zawodu do należnego jej poziomu.

Wielkim optymizmem napawa mnie fakt, że ilekroć spotykam się z polskimi fizjoterapeutami i rozmawiam z nimi na temat przyszłości fizjoterapii w Polsce, urzekają mnie oni swoim szczerym entuzjazmem i dobrą energią. Ten entuzjazm i ta dobra energia są nam dziś wszystkim bardzo potrzebne. Bardzo za nie wszystkim dziękuję!

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów