PL

Jonathon Kruger – Dyrektor Generalny World Physiotherapy odwiedził biuro KIF.

Spotkanie zorganizowane zostało przez dział międzynarodowy biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów, a jego celem było podsumowanie niemal dwuletniego członkostwa KIF w World Physiotherapy oraz omówienie przyszłych, wspólnych inicjatyw. Była to pierwsza od czasu wybuchu pandemii zagraniczna podróż biznesowa Jonathona Krugera, a zarazem także jego pierwsza wizyta w Polsce.

Dwudniowa agenda obejmowała wizytę w warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neurologii, spotkanie z prof. Natalią Morgulec-Adamowicz, pełniącą funkcję Dziekana Wydziału Rehabilitacji warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego oraz wizytację zajęć ze studentami prowadzonych przez dr Agnieszkę Stępień – prezesa Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Do udziału w dyskusji z Jonathonem Krugerem zaproszeni zostali także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, a więc organizacji reprezentującej polską fizjoterapię w strukturach World Physiotherapy (wówczas działającej jako WCPT) w latach 1967-2019. W gronie delegacji PTF znaleźli się: prof. Jan Szczegielniak, prof. Magdalena Hagner-Derengowska oraz dr Aleksandra Szabert. Gospodarzy spotkania, oprócz Prezesa KRF prof. Macieja Krawczyka, reprezentowali Wiceprezesi KRF: dr Zbigniew Wroński, Tomasz Niewiadomski, Ernest Wiśniewski oraz Jacek Koszela, a także przedstawiciele działu międzynarodowego: dr Dalia Woźnica, Weronika Krzepkowska oraz Wojciech Komosa.

Rozmowa dotyczyła wyzwań, jakie stoją przed światową fizjoterapią oraz przyszłych planów współpracy na forum międzynarodowym i krajowym. Jonathon Kruger przyznał, że jego celem jest rozbudowa struktury w World Physiotherapy: „Obecnie reprezentuję społeczność ponad 600 tysięcy fizjoterapeutów z całego świata. Chciałbym, aby w niedalekiej przyszłości ta liczba zwiększyła się do 1 miliona. Milion członków w organizacji to argument, który znacznie lepiej przemawia do decydentów” – powiedział podczas spotkania. Warto przypomnieć, że KIF zrzeszający ponad 71 tysięcy fizjoterapeutek i fizjoterapeutów jest trzecią największą pod względem liczebności społecznością zawodową w Europie.

Gość miał także okazję zastać sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w trakcie wykonywania obowiązków, a także zwiedził całe biuro i przywitał się z pracownikami wszystkich działów biura KIF. Wizyta była krótka, ale bardzo intensywna i merytoryczna. Wszyscy zgodnie przyznali, że pandemia paradoksalnie mocno przyczyniła się do zacieśnienia współpracy między KIF i WP. Poniżej prezentujemy fotogalerię z wizyty Dyrektora Generalnego World Physiotherapy.