Spotkanie fizjoterapeutów z przedstawicielami NFZ w Rzeszowie

18 stycznia 2023 roku w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wniosek członków KRF z województwa podkarpackiego odbyło się spotkanie fizjoterapeutów i świadczeniodawców z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Z ramienia NFZ obecni byli: Iwona Karasowska-Stepaniak – Dyrektor ds. Medycznych, Agnieszka Wojtkowiak – Kierownik Działu Monitorowania, Anna Surowiec i Agata Rak z Działu Monitorowania, Paulina Górecka – Dział Monitorowania List Oczekujących, Beata Bednarz – Kierownik Leczenia Uzdrowiskowego oraz Rafał Śliż, Rzecznik Prasowy Podkarpackiego Oddziału NFZ.

KRF reprezentował wiceprezes Rafał Trąbka. Obecni byli również członkowie KRF: Marzena Adamczyk, Tomasz Mrozek, Remigiusz Niziankiewicz oraz Aneta Tama, koordynator wojewódzki KRF. Tematem spotkania były zagadnienia związane z realizacją umów przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Na spotkaniu zostały poruszone ważne zagadnienia dla środowiska dotyczące m.in.:

 1. Zmiany w 2022 r. skutkujące zwiększeniem nakładów na rehabilitację leczniczą (zmiana cen jednostki rozliczeniowej, zmiana katalogu i zasad rozliczenia świadczeń zarówno w oddziałach dziennych i stacjonarnych oraz fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej).
 2. Limitów świadczeń dla pacjenta i zasady rozliczania.
 3. Wpisu pacjenta w AP-KOLCE.
 4. Dokumentacji medycznej.
 5. Raportowania zdarzeń do P1.
 6. Rozliczania świadczeń – fundusz medyczny.
 7. Realizacji umów ponad limity i aneksowanie umów.
 8. Zasad finansowania świadczeń wykonanych ponad limity.
 9. Finansowania świadczeń w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza w Podkarpackim OW w latach 2019-2022.
 10. Okresów obowiązujących umów, dotyczących fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej, rehabilitacji w oddziałach dziennych, rehabilitacji w warunkach stacjonarnych poza PSZ.
 11. Przepisów regulujących zasady kontraktowe.
 12. Samodzielności zawodowej fizjoterapeuty w lecznictwie uzdrowiskowym.

W spotkaniu wzięło udział około 200 fizjoterapeutów z województwa podkarpackiego.

Spotkanie fizjoterapeutów z przedstawicielami NFZ w Rzeszowie

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zaprasza fizjoterapeutów z województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w spotkaniu z przedstawicielami Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Temat spotkania: Problemy środowiska fizjoterapeutycznego dotyczące kontraktowania i wyceny świadczeń. 

Termin: 18 stycznia 2023 roku (środa)  

Godzina: 11:00

Miejsce: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Sala Kolumnowa, ul. Grunwaldzka 15; 35-959 Rzeszów

Spotkanie fizjoterapeutów z regionu podkarpackiego z udziałem Prezesa KRF

W czwartek, 17 listopada 2022 r. w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się spotkanie fizjoterapeutów z województwa podkarpackiego z dr. Tomaszem Dybkiem, Prezesem KRF oraz przedstawicielami samorządu zawodowego fizjoterapeutów.

Gości przywitała Aneta Tama, Koordynator Wojewódzki KRF dla województwa podkarpackiego, po czym dr Tomasz Dybek, Prezes KRF przedstawił bieżące i planowane działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów, produkty i aktywności KIF, z których mogą korzystać fizjoterapeuci, kierunki rozwoju samorządu zawodowego.

W wydarzeniu wzięli również udział: Hanna Kowalewska, Wiceprezes KRF, Grzegorz Okoniewski, Doradca Prezesa KRF ds. Rozwoju Regionalnego, Ewelina Okoniewska, Koordynator Wojewódzki KRF dla województwa lubelskiego, dr Renata Skalska-Izdebska, dr Marzena Adamczyk, Tomasz Mrozek – członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa podkarpackiego oraz Patrycja Bartnicka-Kamać, pracownik biura KIF, kierująca Działem Szkoleń KIF, która zaprezentowała nowy projekt szkoleniowy Izby – FIZJA. FIZJA wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania, dzięki niej będzie możliwość przeszkolenia 20 tysięcy fizjoterapeutów.

Po zakończeniu prezentacji był czas na zadawanie pytań i rozmowy w kuluarach. Prezes i Wiceprezes KRF chętnie udzielali odpowiedzi i omawiali nurtujące fizjoterapeutów zagadnienia.

Dziękujemy wszystkim gościom za przyjęcie zaproszenia, poświęcony czas oraz merytoryczną dyskusję.

Inauguracja roku akademickiego na Podkarpaciu

6 października 2022 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, w którym uczestniczyła, jako przedstawiciel Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Aneta Tama – Członek KRF z województwa podkarpackiego i Koordynator Wojewódzki. W imieniu władz uczelni uroczystego otwarcia dokonał Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych prof. dr hab. n. med. Artur Mazur, który również odczytał list od Ministra Zdrowia.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz: Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, w imieniu Marszałka woj. podkarpackiego Stanisław Kruczek, radni, posłowie, biskup Edward Białogłowski oraz dyrektorzy szpitali, które współpracują z Uniwersytetem.  Wykład inauguracyjny „Sport w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością fizyczną” poprowadził Rafał Wilk – polski żużlowiec, trener żużlowy i sportowiec niepełnosprawny, trzykrotny mistrz paraolimpijski z Londynu i z Rio w handbike’u.

7 października 2022 r. Aneta Tama uczestniczyła także w uroczystym otwarciu roku akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie w imieniu Prezesa KRF odczytała list gratulacyjny z okazji inauguracji, a następnie złożyła go na ręce Prodziekan Kolegium Medycznego dr Marzeny Mandziuk.

Za nami kolejne spotkanie warsztatowe w Rzeszowie.

5 czerwca 2022 r. w Hotelu Classic w Rzeszowie odbyło się spotkanie warsztatowe pt. „Podstawy radiologii w fizjoterapii stawu kolanowego i stawu barkowego”, które poprowadził dr n.med. Aleksander Zagórski.

Agenda spotkania została opublikowana tutaj: https://kif.info.pl/events/spotkanie-warsztatowe-dla-fizjoterapeutow-z-rzeszowa-oraz-wojewodztwa-podkarpackiego-5-06-22/

Zainteresowanie powyższym tematem przekroczyło oczekiwania organizatorów.

Podczas spotkania był komplet uczestników, którzy zapoznali się z podstawami badania ultrasonograficznego, jego zaletami oraz ogromnymi możliwościami nie tylko w diagnostyce, ale również w terapii pacjentów. Spotkanie rozpoczęto od podstaw i standardów samego badania, a w dalszej kolejności prowadzący przypomniał teorię z zakresu anatomii i biomechaniki stawu kolanowego i barkowego, po czym uczestnicy mogli tę wiedzę wykorzystać w praktyce, wykonując samodzielnie badanie USG poszczególnych struktur powyższych stawów. Praca w parach na dwóch aparatach do USG spodobała się najbardziej – w końcu praktyka podczas takich wydarzeń jest najważniejsza. Temat oczywiście nie został wyczerpany, a uczestnicy już pytali o kolejne edycje o podobnej tematyce.