PL

Zakończyły się XV Jubileuszowe Międzynarodowe Dni Rehabilitacji

W dniach 16-17 lutego 2023 roku odbyła się w formule online Konferencja „XV Jubileuszowe Międzynarodowe Dni Rehabilitacji. Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji.”

Honorowy patronat sprawował JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr Tomasz Dybek oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii dr Rafał Trąbka. Współorganizatorem konferencji był Instytut Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, jej uczestnikami byli zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy, lekarze, fizjoterapeuci oraz studenci. W konferencji wzięło udział ponad 300 osób, reprezentujących ośrodki naukowe z Polski, Niemiec, Słowacji i Ukrainy.

Celem konferencji było między innymi przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat diagnostyki i rehabilitacji pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi. W trakcie prowadzonych dwudniowych obrad odbyła się sesja plenarna, cztery sesje tematyczne, sesja doktorancka, sesja historyczna, cztery sesje studenckie oraz pięć sesji plakatowych. Każdej sesji towarzyszyło duże zainteresowanie, znakomita atmosfera oraz ożywione dyskusje.

NEWSLETTER