Wady postawy u dzieci – kolejne spotkanie edukacyjne z fizjoterapeutą w Rzeszowie

5 października 2023 r. w Rzeszowie odbył się kolejny warsztat edukacyjny z fizjoterapeutą pod patronatem KIF, zorganizowany przez FIZJO-SPORT Centrum Fizjoterapii. Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowała Aneta Tama, koordynator KRF województwa podkarpackiego.

Tematem spotkania były wady postawy u dzieci. Podczas warsztatu omówione zostały następujące kwestie:

  • charakterystyka prawidłowej postawy,
  • sygnały, które powinny zaniepokoić rodziców w postawie dziecka,
  • omówienie wad postawy w obrębie kończyn dolnych i kręgosłupa oraz ich skutki,
  • prezentacja sposobów kształtowania prawidłowych nawyków ruchowych we wczesnym dzieciństwie, aby zapobiegać powstawaniu wad postawy,
  • sytuacje, w których aktywność ruchowa może negatywnie wpływać na aparat ruchu dziecka,
  • zasady prawidłowego treningu,
  • wskazówki dotyczące odpowiedniej wagi plecaka dziecka.

Podczas warsztatu fizjoterapeuta zachęcał rodziców do promowania aktywności ruchowej u swoich dzieci i nauczenia ich miłości do ruchu, podkreślając, że to my jesteśmy jedynymi osobami na świecie, które mogą uruchomić swoje mięśnie.

Obchody Światowego Dnia Fizjoterapii na Podkarpaciu

Podkarpacki Oddział Terenowy Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów zorganizował szereg wydarzeń z okazji obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii. Pod hasłem „Rola fizjoterapii i fizjoterapeutów w zapobieganiu i leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów”, 8 września 2023 roku odbyły się spotkania z podopiecznymi Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnem oraz w Myczkowcach – Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Spotkanie w Krasnem poprowadziła Aneta Tama, koordynator KRF województwa podkarpackiego, a w Myczkowcach dr Renata Skalska-Izdebska oraz Remigiusz Niziankiewicz, członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów woj. podkarpackiego.

Podczas spotkań miały miejsce pogadanki, pokazy ćwiczeń, prezentacje sprzętu ortopedycznego oraz rozdanie ulotek “Aktywny senior” i drobnych upominków. W Dziennym Domu Pomocy w Myczkowcach odbyła się dodatkowo pogadanka na temat reumatoidalnego zapalenia stawów.

W Rzeszowie, w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Terenowego Biura KIF, odbył się Dzień Otwarty. Spotkanie członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów woj. podkarpackiego: Anety Tamy, Renaty Skalskiej-Izdebskiej, Remigiusza Niziankiewicza, Tomasza Mrozka i zaproszonych gości było okazją do przedstawienia raportu z rocznej działalności w regionie przez Anetę Tamę, koordynatora KRF województwa podkarpackiego. Dyskusja i odpowiedzi na pytania gości były ważnym elementem spotkania, które zakończyło się poczęstunkiem. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.

Obchody Światowego Dnia Fizjoterapii na Podkarpaciu!

Podkarpacki Oddział Terenowy Biura KIF zaprasza na wydarzenia związane z obchodami Światowego Dnia Fizjoterapii w regionie pod hasłem „Rola fizjoterapii i fizjoterapeutów w zapobieganiu i leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów”. 

8 września 2023 r., PIĄTEK 

  • Spotkanie z podopiecznymi Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnem  pogadanka, pokaz ćwiczeń)

Miejsce: Krasne 743, 36-007 Krasne

Godz. 10:00

W spotkaniu weźmie również udział pani Bożena Koczan – właścicielka firmy ORTO MED.

  • Spotkanie z podopiecznymi w Dziennym Domu Pomocy w Myczkowcach – Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas Diecezji Rzeszowskiej 

Miejsce: Myczkowce 10A, 38-623 Uherce Mineralne

Godz. 10:00

  • DZIEŃ OTWARTY w Podkarpackim Oddziale Terenowy Biura KIF w Rzeszowie, spotkanie członków KRF i zaproszonych gości

Miejsce: al. Tadeusza Rejtana 53, 35-326 Rzeszów

Godz. 17:00-19:00

Trwają bezpłatne spotkania edukacyjne z fizjoterapeutą w Rzeszowie

W czwartek. 25 maja br. odbyło się w Rzeszowie kolejne spotkanie edukacyjne w ramach cyklu “Edukacja pacjenta z Fizjo-Sport” – “Dbaj o zdrowie z fizjoterapeutą”, organizowane przez FIZJO-SPORT Centrum Fizjoterapii.

Wydarzenie zostało objęte patronatem KIF. Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowała Aneta Tama, koordynator województwa podkarpackiego KRF.

„Edukacja pacjenta z Fizjo-Sport” – “Dbaj o zdrowie z fizjoterapeutą” to cykl bezpłatnych warsztatów edukacyjnych z fizjoterapeutą z zakresu fizjoterapii i higieny ruchu, dotyczących zdrowego kręgosłupa, oceny ruchu, wad postawy, fizjoterapii stomatologicznej, urologicznej, świadomego treningu oraz mobilności biegacza.

Spotkanie w dniu 25 maja poświęcone było ocenie ruchu u biegacza. Omówiono następujące tematy: elastyczności i mobilności mięśni, kontrola ruchu u biegacza, koordynacja i siła, kontrola i precyzja wykonywanych wzorców ruchowych od niskiej do wysokiej intensywności.

Następne spotkanie – „Fizjoterapia Uroginekologiczna” zaplanowane zostało na koniec czerwca br.

Zakończyły się XV Jubileuszowe Międzynarodowe Dni Rehabilitacji

W dniach 16-17 lutego 2023 roku odbyła się w formule online Konferencja „XV Jubileuszowe Międzynarodowe Dni Rehabilitacji. Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji.”

Honorowy patronat sprawował JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr Tomasz Dybek oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii dr Rafał Trąbka. Współorganizatorem konferencji był Instytut Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, jej uczestnikami byli zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy, lekarze, fizjoterapeuci oraz studenci. W konferencji wzięło udział ponad 300 osób, reprezentujących ośrodki naukowe z Polski, Niemiec, Słowacji i Ukrainy.

Celem konferencji było między innymi przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat diagnostyki i rehabilitacji pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi. W trakcie prowadzonych dwudniowych obrad odbyła się sesja plenarna, cztery sesje tematyczne, sesja doktorancka, sesja historyczna, cztery sesje studenckie oraz pięć sesji plakatowych. Każdej sesji towarzyszyło duże zainteresowanie, znakomita atmosfera oraz ożywione dyskusje.