Spotkanie informacyjne w Kolbuszowej

20 stycznia 2018  odbyło się spotkanie z fizjoterapeutami w Kolbuszowej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie KRF z województwa podkarpackiego Barbara Cyran-Grzebyk i Arseniusz Burkiewicz . Na spotkaniu przedstawiono dotychczasowe i planowane na 2018 rok działania KRF oraz KIF, zaprezentowano w pigułce rolę Samorządu, poruszono temat rejestracji fizjoterapeutów , odpowiadano na pytania i wątpliwości obecnych fizjoterapeutów.

Spotkanie informacyjne w Rzeszowie

Spotkani informacyjne w Rzeszowie – fotorelacja 5 października 2017 na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się spotkania informacyjne dla fizjoterapeutów z przedstawicielami samorządu zawodowego. 
Spotkania prowadził Prezes KRF Maciej Krawczyk przedstawił krótką prezentację dotyczącą działalności KIF oraz planów na 2018 rok. Na spotkaniu obecni byli także członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa podkarpackiego oraz wiceprzewodniczący Sądu Dyscyplinarnego.

Spotkanie informacyjne w Rzeszowie

W miesiącu kwietniu i maju na terenie Rzeszowa odbyły się trzy spotkania informacyjne dla fizjoterapeutów dotyczące Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz rejestracji fizjoterapeutów. We wszystkich spotkaniach brały udział członkinie Krajowej Rady Fizjoterapeutów Katarzyna Zajkiewicz oraz Barbara Cyran – Grzebyk.

Pierwsze spotkanie odbyło się 23 kwietnia 2017 z inicjatywy Katarzyny Zajkiewicz w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie dla fizjoterapeutów pracujących w Pracowni Fizjoterapii. Pracujący w/w placówce fizjoterapeuci zostali zapoznani z informacjami na temat rejestru krajowego, szczegółami technicznymi jak dokonać rejestracji oraz planem działania KRF na najbliższe miesiące.

Drugie spotkanie miało miejsce w Centrum Medycznym Medyk w dniu  13 maja 2017 dla fizjoterapeutów uczestniczących w szkoleniu pt. „Praktyczna neurologia z elementami PNF”  organizowanym przez Pana Marcina Jonkisza i Grzegorz Magonia, gdzie  na zaproszenie organizatorów – Barbara Cyran – Grzebyk przekazała informacje na temat KIF oraz Krajowego Rejestru fizjoterapeutów, a także odpowiedziała na pytania i wątpliwości  fizjoterapeutów.

Trzecie spotkanie informacyjne odbyło się  w Instytucie Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 19 maja 2017. Spotkanie poprowadziła Katarzyna Zajkiewicz oraz Barbara Cyran – Grzebyk.

Na wszystkich wymienionych spotkaniach przybliżono zagadnienia związane z wejściem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, prawa wykonywa zawodu i obowiązki z tym związane. Omawiano cel działania Samorządu Fizjoterapeutów, Rejestracji Fizjoterapeutów, podkreślano fakt promocji zawodu, bezpieczeństwa pacjentów, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kształcenia oraz dotychczasowe efekty kilkumiesięcznej działalności  KIF.

Każde ze spotkań kończyło się długa owocna dyskusją oraz licznymi pytaniami .

Serdecznie dziękujemy

Barbara Cyran-Grzebyk
Katarzyna Zajkiewicz

Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów w Polańczyk

W dniu 7 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie informacyjne w miejscowości Polańczyk z fizjoterapeutami zatrudnionymi między innymi w Uzdrowisku Polańczyk i Horyniec Zdrój, a także fizjoterapeutami z Leska, Sanoka, Krosna, Rzeszowa, Przemyśla, Haczowa, Ustrzyk Dolnych i in. Spotkanie zostało zorganizowane przez Renatę Skalską – Izdebską – radną Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Spotkanie prowadzili: Jacek Koszela – wiceprezes KRF oraz Renata Skalska-Izdebska. Na spotkaniu obecna była również radna KRF Barbara Cyran – Grzebyk z Rzeszowa.