Zakończyły się XV Jubileuszowe Międzynarodowe Dni Rehabilitacji

W dniach 16-17 lutego 2023 roku odbyła się w formule online Konferencja „XV Jubileuszowe Międzynarodowe Dni Rehabilitacji. Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji.”

Honorowy patronat sprawował JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr Tomasz Dybek oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii dr Rafał Trąbka. Współorganizatorem konferencji był Instytut Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, jej uczestnikami byli zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy, lekarze, fizjoterapeuci oraz studenci. W konferencji wzięło udział ponad 300 osób, reprezentujących ośrodki naukowe z Polski, Niemiec, Słowacji i Ukrainy.

Celem konferencji było między innymi przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat diagnostyki i rehabilitacji pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi. W trakcie prowadzonych dwudniowych obrad odbyła się sesja plenarna, cztery sesje tematyczne, sesja doktorancka, sesja historyczna, cztery sesje studenckie oraz pięć sesji plakatowych. Każdej sesji towarzyszyło duże zainteresowanie, znakomita atmosfera oraz ożywione dyskusje.

Spotkanie fizjoterapeutów z przedstawicielami NFZ w Rzeszowie

18 stycznia 2023 roku w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wniosek członków KRF z województwa podkarpackiego odbyło się spotkanie fizjoterapeutów i świadczeniodawców z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Z ramienia NFZ obecni byli: Iwona Karasowska-Stepaniak – Dyrektor ds. Medycznych, Agnieszka Wojtkowiak – Kierownik Działu Monitorowania, Anna Surowiec i Agata Rak z Działu Monitorowania, Paulina Górecka – Dział Monitorowania List Oczekujących, Beata Bednarz – Kierownik Leczenia Uzdrowiskowego oraz Rafał Śliż, Rzecznik Prasowy Podkarpackiego Oddziału NFZ.

KRF reprezentował wiceprezes Rafał Trąbka. Obecni byli również członkowie KRF: Marzena Adamczyk, Tomasz Mrozek, Remigiusz Niziankiewicz oraz Aneta Tama, koordynator wojewódzki KRF. Tematem spotkania były zagadnienia związane z realizacją umów przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Na spotkaniu zostały poruszone ważne zagadnienia dla środowiska dotyczące m.in.:

 1. Zmiany w 2022 r. skutkujące zwiększeniem nakładów na rehabilitację leczniczą (zmiana cen jednostki rozliczeniowej, zmiana katalogu i zasad rozliczenia świadczeń zarówno w oddziałach dziennych i stacjonarnych oraz fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej).
 2. Limitów świadczeń dla pacjenta i zasady rozliczania.
 3. Wpisu pacjenta w AP-KOLCE.
 4. Dokumentacji medycznej.
 5. Raportowania zdarzeń do P1.
 6. Rozliczania świadczeń – fundusz medyczny.
 7. Realizacji umów ponad limity i aneksowanie umów.
 8. Zasad finansowania świadczeń wykonanych ponad limity.
 9. Finansowania świadczeń w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza w Podkarpackim OW w latach 2019-2022.
 10. Okresów obowiązujących umów, dotyczących fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej, rehabilitacji w oddziałach dziennych, rehabilitacji w warunkach stacjonarnych poza PSZ.
 11. Przepisów regulujących zasady kontraktowe.
 12. Samodzielności zawodowej fizjoterapeuty w lecznictwie uzdrowiskowym.

W spotkaniu wzięło udział około 200 fizjoterapeutów z województwa podkarpackiego.

Spotkanie fizjoterapeutów z przedstawicielami NFZ w Rzeszowie

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zaprasza fizjoterapeutów z województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w spotkaniu z przedstawicielami Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Temat spotkania: Problemy środowiska fizjoterapeutycznego dotyczące kontraktowania i wyceny świadczeń. 

Termin: 18 stycznia 2023 roku (środa)  

Godzina: 11:00

Miejsce: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Sala Kolumnowa, ul. Grunwaldzka 15; 35-959 Rzeszów

Spotkanie fizjoterapeutów z regionu podkarpackiego z udziałem Prezesa KRF

W czwartek, 17 listopada 2022 r. w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się spotkanie fizjoterapeutów z województwa podkarpackiego z dr. Tomaszem Dybkiem, Prezesem KRF oraz przedstawicielami samorządu zawodowego fizjoterapeutów.

Gości przywitała Aneta Tama, Koordynator Wojewódzki KRF dla województwa podkarpackiego, po czym dr Tomasz Dybek, Prezes KRF przedstawił bieżące i planowane działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów, produkty i aktywności KIF, z których mogą korzystać fizjoterapeuci, kierunki rozwoju samorządu zawodowego.

W wydarzeniu wzięli również udział: Hanna Kowalewska, Wiceprezes KRF, Grzegorz Okoniewski, Doradca Prezesa KRF ds. Rozwoju Regionalnego, Ewelina Okoniewska, Koordynator Wojewódzki KRF dla województwa lubelskiego, dr Renata Skalska-Izdebska, dr Marzena Adamczyk, Tomasz Mrozek – członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa podkarpackiego oraz Patrycja Bartnicka-Kamać, pracownik biura KIF, kierująca Działem Szkoleń KIF, która zaprezentowała nowy projekt szkoleniowy Izby – FIZJA. FIZJA wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania, dzięki niej będzie możliwość przeszkolenia 20 tysięcy fizjoterapeutów.

Po zakończeniu prezentacji był czas na zadawanie pytań i rozmowy w kuluarach. Prezes i Wiceprezes KRF chętnie udzielali odpowiedzi i omawiali nurtujące fizjoterapeutów zagadnienia.

Dziękujemy wszystkim gościom za przyjęcie zaproszenia, poświęcony czas oraz merytoryczną dyskusję.