18 stycznia 2023 roku w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wniosek członków KRF z województwa podkarpackiego odbyło się spotkanie fizjoterapeutów i świadczeniodawców z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Z ramienia NFZ obecni byli: Iwona Karasowska-Stepaniak – Dyrektor ds. Medycznych, Agnieszka Wojtkowiak – Kierownik Działu Monitorowania, Anna Surowiec i Agata Rak z Działu Monitorowania, Paulina Górecka – Dział Monitorowania List Oczekujących, Beata Bednarz – Kierownik Leczenia Uzdrowiskowego oraz Rafał Śliż, Rzecznik Prasowy Podkarpackiego Oddziału NFZ.

KRF reprezentował wiceprezes Rafał Trąbka. Obecni byli również członkowie KRF: Marzena Adamczyk, Tomasz Mrozek, Remigiusz Niziankiewicz oraz Aneta Tama, koordynator wojewódzki KRF. Tematem spotkania były zagadnienia związane z realizacją umów przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Na spotkaniu zostały poruszone ważne zagadnienia dla środowiska dotyczące m.in.:

 1. Zmiany w 2022 r. skutkujące zwiększeniem nakładów na rehabilitację leczniczą (zmiana cen jednostki rozliczeniowej, zmiana katalogu i zasad rozliczenia świadczeń zarówno w oddziałach dziennych i stacjonarnych oraz fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej).
 2. Limitów świadczeń dla pacjenta i zasady rozliczania.
 3. Wpisu pacjenta w AP-KOLCE.
 4. Dokumentacji medycznej.
 5. Raportowania zdarzeń do P1.
 6. Rozliczania świadczeń – fundusz medyczny.
 7. Realizacji umów ponad limity i aneksowanie umów.
 8. Zasad finansowania świadczeń wykonanych ponad limity.
 9. Finansowania świadczeń w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza w Podkarpackim OW w latach 2019-2022.
 10. Okresów obowiązujących umów, dotyczących fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej, rehabilitacji w oddziałach dziennych, rehabilitacji w warunkach stacjonarnych poza PSZ.
 11. Przepisów regulujących zasady kontraktowe.
 12. Samodzielności zawodowej fizjoterapeuty w lecznictwie uzdrowiskowym.

W spotkaniu wzięło udział około 200 fizjoterapeutów z województwa podkarpackiego.