V Posiedzenie KRF

27 kwietnia 2017 roku odbyło się w Warszawie V Posiedzenie członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – na wniosek Prezydium – Rada podjęła uchwałę o przyznaniu Panu Profesorowi Andrzejowi Zembatemu prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty z numerem 001. Podczas posiedzenia KRF uchwaliła i przyznała PWZFz 1204 osobom.

Spotkanie Zespołu Ekspertów ds. Nauki

Dnia 21 kwietnia 2017 roku w ramach Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowe wyzwania w fizjoterapii, terapii zajęciowej i kosmetologii”, która odbyła się z okazji 15‑lecia istnienia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie miało miejsce inauguracyjne spotkanie Zespołu Ekspertów ds. Nauki.