PL

Spotkanie Zespołu Ekspertów ds. Nauki

Dnia 21 kwietnia 2017 roku w ramach Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowe wyzwania w fizjoterapii, terapii zajęciowej i kosmetologii”, która odbyła się z okazji 15‑lecia istnienia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie miało miejsce inauguracyjne spotkanie Zespołu Ekspertów ds. Nauki.

Z rąk wiceprezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. nauki i kształcenia dra Zbigniewa Wrońskiego nominacje otrzymali:

Prof. dr hab. Jakub Taradaj (przewodniczący Zespołu)

Dr hab. Magdalena Hagner- Derengowska

Dr hab. Dariusz Czaprowski

Dr hab. Bartosz Molik

Ponadto członkami Zespołu zostali prof. dr hab. Marek Woźniewski, dr hab. Aleksandra Truszczyńska oraz dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska.

W trakcie spotkania określono plan zadań dla Zespołu, który obejmuje przede wszystkim tworzenie rekomendacji/wytycznych według zaleceń Evidence Based Medicine dotyczących postępowania diagnostycznego i terapeutycznego fizjoterapii w wybranych schorzeniach, co będzie mieć w niedalekiej przyszłości przełożenie na koszyk procedur refundowanych, a także wykonanie działań na rzecz powstania periodyku z listy filadelfijskiej przy KRF oraz programu grantowego wspomagającego dokonania naukowe w dziedzinie fizjoterapii.

NEWSLETTER