Prezes KRF spotkał się Sekretarzem Generalnym APTA

Przy okazji prywatnej podróży do USA, Prezes KRF Maciej Krawczyk spotkał się w Nowym Jorku z Sekretarzem Generalnym Amerykańskiego Towarzystwa Fizjoterapii American Physical Therapy Association (APTA) Panem Rogerem Herr. Rozmowy dotyczyły podjęcia współpracy pomiędzy Krajową Izbą Fizjoterapii a APTA w szerokim zakresie problemów fizjoterapii. Zawód fizjoterapeuty uzyskał pełną samodzielność w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej pod koniec lat siedemdziesiątych czyli 40 lat temu.

Zespół ds. Medycyny Fizykalnej i Balneoklimatologi oraz Fizjoterapii Uzdrowiskowej

30 czerwca 2017 roku w siedzibie KIF obyło się inauguracyjne posiedzenie “Zespołu ds. Medycyny Fizykalnej i Balneoklimatologi oraz Fizjoterapii Uzdrowiskowej”. Podczas spotkania omówiono podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem Zespołu oraz ustalono harmonogram kolejnych posiedzeń. Wiceprezes KRF Jacek Koszela wręczył członkom Zespołu pamiątkowe akty nominacji.

Spotkanie w WHO

29 czerwca br. w warszawskiej siedzibie Światowej Organizacji Zdrowia (Biuro WHO w Polsce) odbyło się spotkanie Prezesa Macieja Krawczyka i wiceprezesa Tomasza Niewiadomskiego z Dyrektor WHO Polska, Panią Pauliną Karwowską. Podczas krótkiego i bardzo merytorycznego spotkania obie strony zadeklarowały gotowość do współpracy.

Posiedzenie Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w Centrali NFZ

W dniu 22 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Grójeckiej  w Warszawie.
Na posiedzeniu był obecny jako obserwator Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk. Było to pierwsze posiedzenie Rady NFZ, na które został zaproszony przedstawiciel KIF. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele innych samorządów zawodów medycznych: farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz lekarzy.