PL

Spotkanie 21.06 w Ministerstwie Zdrowia w sprawie wyrobów medycznych

Na zaproszenie Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w dniu 21 czerwca 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie w sprawie omówienia zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – w odniesieniu do zlecania wyrobów medycznych przez fizjoterapeutów.

W spotkaniu uczestniczyli :

Pani Katarzyna Chmielewska – Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pani Edyta Gadomska – Naczelnik Wydziału Kształcenia w Regulowanych Zawodach Medycznych

Pani Joanna Święchowicz-Kijowska Główny Specjalista Wydziału Kształcenia w Regulowanych Zawodach Medycznych

Pani Małgorzata Woźniak-Juhre – Główny specjalista Wydziału Wyrobów Medycznych Departament Polityki Lekowej i Farmacji

Pan Maciej Krawczyk- Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Pan Tomasz Niewiadomski – Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Pan Jan Szczegielniak – Konsultant Krajowy w dziedzinie Fizjoterapii

Podczas spotkania przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów uzasadnili ponownie wniosek samorządu o rozszerzenie uprawnień dla magistrów fizjoterapii i specjalistów w dziedzinie fizjoterapii. Kolejny raz zasygnalizowano, że zarówno magister fizjoterapii  jak i specjalista w dziedzinie fizjoterapii, to osoby przygotowane w zakresie doboru i zlecania szerokiej gamy wyrobów medycznych, posługiwania się nimi, zgodnie z programem szkolenia.

Tym samym poparto uzasadnienia wypracowane przez Komisję ekspertów ds. fizjoterapii refundowanej ze środków publicznych oraz Komisję do spraw edukacji przeddyplomowej i państwowego egzaminu fizjoterapeutycznego pod przewodnictwem Pani Profesor Małgorzaty Domagalskiej- Szopa.

spotkanie MZ 21.06 (1)

NEWSLETTER