27 kwietnia 2017 roku odbyło się w Warszawie V Posiedzenie członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – na wniosek Prezydium – Rada podjęła uchwałę o przyznaniu Panu Profesorowi Andrzejowi Zembatemu prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty z numerem 001.
Podczas posiedzenia KRF uchwaliła i przyznała PWZFz 1204 osobom. Aktualnie więc liczba osób, które uzyskały już w Polsce prawo wykonywania zawodu wzrosła do 1517. Na kolejnych posiedzeniach KRF (w maju i czerwcu) Rada planuje przyznanie kolejnych kilku tysięcy praw wykonywania zawodu. Dużą część posiedzenia poświęcono na omówienie kwestii tzw. trudnych przypadków, dotyczących osób, które dostarczyły do KIF wnioski o przyznanie PWZFz zawierające dokumenty (kopie dyplomów) niespełniające kryteriów lub budzące  wątpliwości w świetle zapisów Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (art 13 ustawy). Prezes KRF oraz wiceprezesi przedstawili Radzie relację ze spotkań, w których uczestniczyli w ostatnich tygodniach oraz przedstawili relację oraz efekty konferencji prasowej z okazji „100 Dni Krajowej Izby Fizjoterapeutów”. Kolejne posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów zaplanowane jest na 30 maja 2017 roku.

 

fot. Łukasz Dobrakowski

Ten obszar jest nieaktywny. Akceptuj politykę prywatności, aby odblokować.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów korzysta z plików cookies.
Czy akceptujesz naszą politykę prywatności ?