PL

V Posiedzenie KRF

27 kwietnia 2017 roku odbyło się w Warszawie V Posiedzenie członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – na wniosek Prezydium – Rada podjęła uchwałę o przyznaniu Panu Profesorowi Andrzejowi Zembatemu prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty z numerem 001.
Podczas posiedzenia KRF uchwaliła i przyznała PWZFz 1204 osobom. Aktualnie więc liczba osób, które uzyskały już w Polsce prawo wykonywania zawodu wzrosła do 1517. Na kolejnych posiedzeniach KRF (w maju i czerwcu) Rada planuje przyznanie kolejnych kilku tysięcy praw wykonywania zawodu. Dużą część posiedzenia poświęcono na omówienie kwestii tzw. trudnych przypadków, dotyczących osób, które dostarczyły do KIF wnioski o przyznanie PWZFz zawierające dokumenty (kopie dyplomów) niespełniające kryteriów lub budzące  wątpliwości w świetle zapisów Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (art 13 ustawy). Prezes KRF oraz wiceprezesi przedstawili Radzie relację ze spotkań, w których uczestniczyli w ostatnich tygodniach oraz przedstawili relację oraz efekty konferencji prasowej z okazji “100 Dni Krajowej Izby Fizjoterapeutów”. Kolejne posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów zaplanowane jest na 30 maja 2017 roku.

 

fot. Łukasz Dobrakowski

NEWSLETTER