PL

Posiedzenie Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w Centrali NFZ

W dniu 22 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Grójeckiej  w Warszawie.
Na posiedzeniu był obecny jako obserwator Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk. Było to pierwsze posiedzenie Rady NFZ, na które został zaproszony przedstawiciel KIF. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele innych samorządów zawodów medycznych: farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz lekarzy.
NEWSLETTER