PL
Minister sportu

O sprawność i zdrowie obecnych i przyszłych pokoleń sportowców

6 listopada 2017 z inicjatywy Krajowej Izby Fizjoterapeutów odbyło się spotkanie prezesa KRF Macieja Krawczyka, wiceprezesa KRF Ernesta Wiśniewskiego oraz członka Komisji Rewizyjnej KIF Jacka Tuza z ministrem sportu Witoldem Bańką.

Rozmowy z ministrem sportu dotyczyły zagadnień, związanych z wejściem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, w tym o konieczności uzyskania przez wszystkich fizjoterapeutów prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Członkowie KIF podkreślili również duże znaczenie fizjoterapii i profilaktyki fizjoterapeutycznej w procesie kształtowania wszystkich cech motorycznych i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży. Zwrócono także szczególną uwagę na niezastąpioną rolę fizjoterapii w przygotowaniu motorycznym, profilaktyce i leczeniu kontuzji zawodowych sportowców. Członkowie Krajowej Izby Fizjoterapeutów wskazali również na konieczność zatrudnienia fizjoterapeutów w szkołach mistrzostwa sportowego, szkołach sportowych i klasach sportowych szkół powszechnych. Ważnym tematem rozmów była również obecność fizjoterapeutów w Społecznej Radzie Sportu.

Jedną z najistotniejszych, podnoszonych podczas spotkania kwestii, była sprawa przesłania informacji do wszystkich związków sportowych zarejestrowanych w Polsce o konieczności zatrudniania po 31 maja 2018 roku na etatach fizjoterapeutów tylko osób, posiadających prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz). Minister sportu Witold Bańka wstępnie zadeklarował wprowadzenie zmian w stosowanych rozporządzeniach ministerialnych.

We wnioskach końcowych rozmów z ministrem, prezes KRF Maciej Krawczyk zadeklarował pełną gotowość współpracy w zakresie tworzenia programów profilaktycznych dla sportowców oraz specjalistycznego kształcenia fizjoterapeutów, deklarujących pracę ze sportowcami.

NEWSLETTER