PL

Prezes KRF spotkał się Sekretarzem Generalnym APTA

Przy okazji prywatnej podróży do USA, Prezes KRF Maciej Krawczyk spotkał się w Nowym Jorku z Sekretarzem Generalnym Amerykańskiego Towarzystwa Fizjoterapii American Physical Therapy Association (APTA) Panem Rogerem Herr. Rozmowy dotyczyły podjęcia współpracy pomiędzy Krajową Izbą Fizjoterapii a APTA w szerokim zakresie problemów fizjoterapii. Zawód fizjoterapeuty uzyskał pełną samodzielność w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej pod koniec lat siedemdziesiątych czyli 40 lat temu.

NEWSLETTER