PL

Spotkanie z Wojciechem Perczakiem, Wicewojewodą Lubuskim

W czwartek 19 stycznia 2023 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie z Wojciechem Perczakiem, Wicewojewodą Lubuskim.

W związku z intensywnym rozwojem Krajowej Izby Fizjoterapeutów, jednym z priorytetów środowiska zawodowego jest chęć i potrzeba stałego kontaktu z organami administracji publicznej oraz jednostkami samorządów terytorialnych. Pozwala to na spojrzenie na sprawy ochrony zdrowia z bliższej, lokalnej perspektywy.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • dr Tomasz Dybek, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów,
  • Bożena Chudak, Dyrektor Wydziału Zdrowia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim,
  • dr Janusz Doś, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii,
  • Anna Gołębicka, ekonomistka, ekspert komunikacji i zarządzania
  • Bartłomiej Borowiec, Koordynator KRF dla województwa lubuskiego,
  • Wojciech Komosa, Kierownik Działu Komunikacji i Marketingu KIF

W czasie spotkania omówione zostały tematy dotyczące:

  • pozycji fizjoterapii w systemie ochrony zdrowia, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym,
  • współpracy fizjoterapeutów z innym zawodami w ramach zespołów medycznych,
  • wyzwań, jakie stoją przed fizjoterapią,
  • kwestii urealnienia wycen.

Zwrócono uwagę na to, że dzięki odpowiednio wdrożonej fizjoterapii pacjent szybciej opuszcza szpital po operacji czy zabiegu. Fizjoterapia przyspiesza przywracanie częściowej lub całkowitej sprawności.

Jesteśmy przekonani, że współpraca i wymiana doświadczeń będą miały korzystny wpływ na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w województwie lubuskim i na realizację zadań w zakresie edukacji prozdrowotnej wśród lokalnej społeczności.

NEWSLETTER