PL

KIF ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z fizjoterapii!

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z redakcją czasopisma “Physiotherapy Review” zapraszają tegorocznych absolwentów do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii. Chcemy wspierać absolwentów i zachęcać ich do rozwoju naukowego.

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe, a manuskrypty przygotowane przez laureatów będą publikowane w czasopiśmie naukowym Krajowej Izby Fizjoterapeutów „Physiotherapy Review”, które znajduje się na liście czasopism punktowanych (140 pkt ministerialnych). Periodyk może się też pochwalić wysokim wskaźnikiem ICV (Index Copernicus Value) – 95.05 punktów. Strona czasopisma: https://physiotherapy.review/

Konkurs skierowany jest do absolwentów kierunku fizjoterapia, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2022/2023.

Skład Komisji Konkursowej:

prof. dr hab. Andrzej Myśliwiec – przewodniczący
dr hab. Anna Brzęk, prof. SUM
dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM
dr hab. Agnieszka Ćwirlej-Sozańska
dr Janusz Doś
dr Dorota Gazurek
dr hab. Rafał Gnat, prof. AWF
dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska, prof. UMK
dr hab. Tomasz Halski, prof. Uczelni
dr hab. Ireneusz Haponiuk, prof. AWFiS
dr Katarzyna Kaniewska
dr hab. Anna Kołcz
dr hab. Joanna Kostka, prof. Uczelni
dr hab. Marcin Krajczy, prof. Uczelni
dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
prof. dr hab. Przemysław Lisiński,
dr hab. Maciej Płaszewski, prof. AWF
dr Elżbieta Rajkowska-Labon
prof. dr hab. Joanna Szczepańska – Gieracha
dr Aleksandra Szylińska
dr hab. Maciej Wilski, prof. AWF
dr hab. Alicja Wójcik-Załuska, prof. Uczelni
dr Sebastian Wójtowicz
dr Jolanta Zajt
dr hab. Marek Żak, prof. UJK

Poniżej znajdują się szczegółowe zasady konkursu.

REGULAMIN KONKURSU 2023

2023_Zalacznik-1

2023_Zalacznik-2

2023_Zalacznik-3

2023_Zalacznik-4

NEWSLETTER