PL

Inauguracyjne posiedzenie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

W dniu 10 kwietnia 2017 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na którym wręczone zostały powołania Rady oraz wybór przewodniczącego Rady. Przewodniczącym został Wojewoda Sylwester Dąbrowski. KIF reprezentowali wiceprezes Tomasz Niewiadomski oraz Przewodniczący Komisji Eksperckiej ds. Fizjoterapii Refundowanej ze Środków Publicznych Tomasz Marek.
Po spotkaniu Rady, Wojewoda zaprosił przedstawicieli KIF na rozmowę dotyczącą świadczeń fizjoterapeutycznych.