PL

GRANT NAUKOWY 2024 – rusza nabór wniosków!

Prezes i Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów ogłaszają Konkurs „GRANT NAUKOWY 2024” na wsparcie projektu naukowo-badawczego nieposiadającego żadnego innego źródła finansowania.  W ramach konkursu przewidziano możliwość ubiegania się o przyznanie grantu senior – dla wnioskujących posiadających doświadczenie w prowadzeniu badań naukowo-rozwojowych oraz grantu junior – dla wnioskujących nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu badan naukowo-rozwojowych.

Celem konkursu grantowego jest opracowanie standardów diagnostyki i postępowania fizjoterapeutycznego, wspieranie procesu publikowania w prestiżowych periodykach naukowych wyników prac badawczych o charakterze klinicznym, których rezultaty mają przełożenie praktyczne, opracowań teoretycznych (przegląd systematyczny lub metaanaliza) w celu zwiększenia poziomu wiedzy na temat fizjoterapii klinicznej według zasad Evidence Based Medicine lub prac rozwojowych, opracowań, wdrożeń technologicznych, patentów i badań, których bezpośrednim celem są zmiany systemowe dotyczące opieki fizjoterapeutycznej oraz wspieranie rozwoju działalności naukowej i działalności badawczo-rozwojowej, która pozwoli wnioskodawcy podnieść kwalifikacje i kompetencje.

Wnioski można składać do 18 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie:
https://kif.info.pl/konkurs-grant-naukowy-2024/