PL

Fizjoterapia w publicznej ochronie zdrowia

Podwyżki wciąż dla wybranych

Niestety, ale wciąż na podwyżki mogą liczyć tylko osoby mające umowę o pracę w podmiotach leczniczych. To olbrzymi problem i powód do dalszego dzielenia naszego środowiska. 2/3 fizjoterapeutów pracujących w publicznej ochronie zdrowia pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych, a nie umów o pracę. Podwyżki z lipca br. jeszcze nasiliły skalę tego zjawiska, kiedy masowo zmuszano fizjoterapeutów do zmiany podstawy zatrudnienia. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, współczynniki korygujące dotyczą zatrudnionych pracowników wg stanu na dzień 31 maja 2021 roku, co jeszcze bardziej zawęża krąg osób uprawnionych do podwyżek.

Na podwyżki nie mogą liczyć przede wszystkim fizjoterapeuci na tzw. samozatrudnieniu. Członkowie Zespołu nie wskazali w porozumieniu na konieczność zmiany wycen świadczeń, która umożliwiłaby także podniesienie wynagrodzeń fizjoterapeutom udzielających świadczeń na tzw. kontraktach.

Kolejny raz bez podwyżek zostali fizjoterapeuci pracujący w DPS i WTZ.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów stoi na stanowisku, że wynagrodzenie nie powinno dzielić środowiska, a jedynymi przesłankami kształtującymi wynagrodzenie powinny być kompetencje i doświadczenie, a nie forma czy miejsce zatrudnienia. Trudno zrozumieć, dlaczego członkowie Zespołu działają na rzecz tylko niektórych fizjoterapeutów.

Obawy budzi także ogólny zapis o podjęciu „pilnych” prac nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w obecnym brzmieniu. W naszej ocenie warto byłoby pokusić się o podanie konkretnego terminu wprowadzenia zmian.

Bez protestu nie byłoby nawet tych małych zmian

Trwa protest Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. Podpisane przez Zespół Trójstronny porozumienie nie jest niczym nowym: podobne propozycje zostały przedstawione Komitetowi. Jednak ten odrzucił je jako niewystarczające, ponieważ ograniczały grono osób uprawnionych do podwyżek i nie było mowy o zmianach wycen czy innych koniecznych zmianach organizacyjnych. Obawiamy się, że te niewielkie i częściowe zmiany, choć oczywiście konieczne, będą argumentem do niewprowadzania kolejnych zmian, o które ubiega się Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia, nad czym ubolewamy.

Obecna sytuacja jasno wskazuje, iż jakiekolwiek zmiany są możliwe, o ile wynikają z działania całego środowiska, a nie jego części. Krajowa Izba Fizjoterapeutów wielokrotnie oferowała współpracę programową wszystkim organizacjom naszego środowiska. Działanie Ministra Zdrowia jasno wskazuje, że porozumienie o podwyżkach, ważnych choć niewystarczających, jest wynikiem presji budowanej przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia. Przypomnijmy, że pół roku temu Zespół Trójstronny podpisał już jedno porozumienie o podwyżkach, z którego był bardzo zadowolony, o czym świadczyły publiczne wypowiedzi jego członków. To działania Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia wywarły presję na Ministra Zdrowia i stworzyły przestrzeń do wprowadzenia kolejnych zmian, które mogłyby być bardziej korzystne, gdybyśmy działali razem.

Konieczne zmiany

Krajowa Izba Fizjoterapeutów, indywidualnie oraz jako członek Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia, będzie kontynuowała działania na rzecz dalszych zmian w fizjoterapii w systemie publicznym, tj.:

  • podniesienie wynagrodzeń wszystkich fizjoterapeutów bez względu na miejsce i formę zatrudnienia,
  • oparcie systemu wynagrodzeń na merytorycznych przesłankach, jakimi są kompetencje i doświadczenie oraz zagwarantowanie możliwości rozwoju, w tym również w obszarze finansowym,
  • zmianę wycen,
  • zmiany organizacyjne, w tym rozliczanie o czas pracy fizjoterapeuty oraz zwiększenie zatrudnienia fizjoterapeutów.

Liczymy i mamy nadzieję, na współpracę całego środowiska i zaangażowanie osób aktywnie wykonujących zawód fizjoterapeuty w systemie publicznym, które znają realia pracy.

Ministerialny „sukces” medialny, czyli o nieporozumieniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.
Zobacz komunikat Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia.