PL

Fizjoterapeuta zaszczepi przeciw grypie

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2120)[1], która wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2021 r.  fizjoterapeuci będą mogli kwalifikować i podawać szczepionkę przeciw grypie. W Polsce już blisko 17 000 fizjoterapeutów ukończyło szkolenie organizowane przez CMKP (teoretyczne i praktyczne) i z powodzeniem realizuje szczepienia przeciw Covid-19. Warto podkreślić, iż w wielu praktykach fizjoterapeutycznych oraz podmiotach świadczących usługi fizjoterapeutyczne zorganizowane są punkty szczepień. To potwierdza, że jako grupa zawodowa jesteśmy dobrze przygotowani do świadczenia usług medycznych także w tym zakresie. W okresie pandemii odciążenie lekarzy i pielęgniarek ma bardzo duże znaczenie, a my możemy poszerzać swoje kwalifikacje.

Przyznanie uprawnień do kwalifikowania i podawania szczepień przeciw grypie to kolejny przykład, gdy na wniosek Krajowej Izby Fizjoterapeutów dokonuje się zmiany przepisów, a fizjoterapeuci uzyskują nowe kompetencje.

Czekamy jeszcze na określenie przez Ministra Zdrowia kwalifikacji fizjoterapeutów przeprowadzających szczepienia. W tym celu KIF wystąpiła o stanowisko do Ministerstwa Zdrowia (zobacz treść pisma).