PL

Fizjoterapeuci z prawem wykonywania zawodu

Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyznała w dniu 28 marca 2017 roku pierwsze prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty dla 313 fizjoterapeutów z całej Polski.

W trzy miesiące od powstania samorządu fizjoterapeutów, na IV posiedzeniu Rady wręczyliśmy pierwsze w Unii Europejskiej prawa wykonywania zawodu. To chwila, na którą polscy fizjoterapeuci czekali 30 lat – mówi Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. – Fizjoterapeuta to obecnie medyczny zawód zaufania publicznego, taki sam jak lekarz, pielęgniarka czy diagnosta laboratoryjny. To dla nas wielki zaszczyt, ale i zobowiązanie – podkreśla.

Potwierdzeniem uprawnień będzie dokument „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”, którego wzór jest obecnie opracowywany. Prawo wykonywania zawodu z nr 1 jest zarezerwowane dla prekursora i promotora polskiej szkoły fizjoterapii prof. Andrzeja Zembatego.

Wszystkie osoby posiadające uprawnienia wpisywane są do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów prowadzonym przez samorząd zawodowy, czyli Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Wersja elektroniczna będzie dostępna dla pacjentów na stronie www.kif.info.pl już za kilka tygodni.

Dla pacjentów stworzenie rejestru fizjoterapeutów ma kluczowe znaczenie, bo zapewnia bezpieczeństwo terapii. Fizjoterapeuta, figurujący w rejestrze, musi bowiem posiadać wymagane ustawowo kwalifikacje, w tym kierunkowe wykształcenie. To gwarancja jakości i profesjonalizmu usługi dla pacjentów.

Dla fizjoterapeutów regulacja zawodu ma przełomowe znaczenie. Po kilku dekadach oczekiwania otrzymują potwierdzenie kwalifikacji i wyłączne prawo wykonywania zawodu. To budować będzie zaufanie u pacjentów, a także pozwoli popularyzować specjalistyczne usługi fizjoterapeutyczne skierowane do konkretnych grup pacjentów, np. osób starszych czy dzieci.

Zainteresowanie aktualizacją swoich danych w rejestrze jest bardzo duże. Na dzień 28 marca Izba otrzymała 2,635 elektronicznych wniosków. Należy podkreślić, że wszyscy fizjoterapeuci chcący posługiwać się swoim tytułem zawodowym powinni wystąpić o prawo wykonywania zawodu nie później niż do końca lutego 2018 roku, tak aby zapewnić sobie możliwość wykonywania zawodu po okresie przejściowym, który kończy się z dniem 31 maja 2018 roku.