PL

Fizjoterapeuci w obronie fizjoterapii – spotkanie 11.01. Znamy stanowisko OZZPF w sprawie wycen!

Mamy stanowisko OZZPF w sprawie wycen!

Przedstawiamy stanowisko Pana Przewodniczącego OZZPF, Pana Tomasz Dybka, w sprawie wycen

Przewodniczący OZZPF do Prezesa KRF

które jest odpowiedzią na pismo Prezesa KIF – Pana Macieja Krawczyka

Prezes KRF do Przewodniczącego OZZPF

Mamy nadzieję, że  warunki zawierania i realizacji umów, które zostały przekazane przez Pana Przewodniczącego Tomasza Dybka do NFZ i MZ będą korzystne dla wszystkich fizjoterapeutów, a nie jak podwyżki wspomniane w piśmie. Chcielibyśmy, żeby propozycje środowiska wypracowane na spotkaniu 11 stycznia 2022, w połączeniu z przekazanymi już przez OZZPF, były kompromisem zadowalającym wszystkich, a przynajmniej znaczącą większość fizjoterapeutów, i aby zabrzmiały jak spójny i silny głos całego naszego środowiska.

Działania MZ i NFZ nigdy nie dzieją się pod wpływem jednej osoby czy instytucji – zawsze są wypadkową aktywności wielu organizacji. Do NFZ wpłynęło kilkaset opinii (wiemy to, bo wiele z nich było adresowanych do wiadomości samorządu) i NFZ nie może pozostać na nie głuchy. Mamy nadzieję, że celem naszych działań – tych prowadzonych wspólnie jak i osobno – jest poprawa sytuacji fizjoterapii publicznej, czyli działanie zmierzające do zwiększenia jej dostępności dla pacjentów oraz poprawa warunków pracy fizjoterapeutów.

Stanowisko KIF, które zostało przekazane do NFZ jest dostępne tutaj https://kif.info.pl/file/2021/12/Pismo_NFZ_F.-Nowak_uwagi_proj_zarzadzenia_rehabilitacja_20.12.21.pdf.

Kolejne kroki podejmowane przez nas to:

  • spotkanie ze świadczeniodawcami
  • spotkanie konsultacyjne z największymi organizacjami skupiającymi fizjoterapeutów.
    Wnioski i sugestie zostaną przekazane Ministrowi Zdrowia i NFZ.

Zarówno wprowadzenie wycen proponowanych w projekcie zarządzenia NFZ, jak i utrzymanie dotychczasowych to złe rozwiązania, które ograniczą dostęp pacjentom do świadczeń fizjoterapii, a kilku tysiącom fizjoterapeutów zagrożą utratą pracy lub ograniczeniem zarobków. Rozwiązania, które muszą być wprowadzone nie powinny promować wybranych grup fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie zdrowia ani służyć załatwianiu własnych interesów. Trzeba zatrzymać wyprowadzanie fizjoterapii z publicznego systemu zdrowia tylnymi drzwiami. Fizjoterapeuci, którzy długo pracują w systemie widzą jej powolny upadek od ponad 20 lat, a obecnie proces ten przyspieszył. Konieczne jest wspieranie fizjoterapii publicznej oraz prywatnej. Na rynku prywatnym rozwój następuje bardzo szybko, jednak z wielu usług nie mogą skorzystać np. osoby przebywające w szpitalach czy osoby przewlekle chore, które nie posiadają wystarczających funduszy.

W naszej ocenie moment jest przełomowy i wspólnie powinniśmy walczyć o poprawę sytuacji fizjoterapeutów i pacjentów oraz rozwój fizjoterapii.

W obliczu ostatnich wydarzeń i propozycji wycen opublikowanych w dniu 10 grudnia br. w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ, Krajowa Izba Fizjoterapeutów zaprosiła wszystkie największe organizacje zrzeszające fizjoterapeutów na spotkanie konsultacyjne poświęcone obecnej sytuacji fizjoterapii w systemie publicznej ochrony zdrowia. Spotkanie odbędzie się 11 stycznia 2022 r. w siedzibie KIF przy Pl. S. Małachowskiego 2 w Warszawie. Zaproszenie zostało wystosowane do towarzystw naukowych: Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii oraz związków zawodowych: Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizjoterapia oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. Zaproszenie otrzymał także Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii.

Celem spotkania jest wypracowanie podstaw funkcjonowania publicznej fizjoterapii, które będą warunkami brzegowymi w rozmowach z Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ, zarówno w obszarze wycen jak i organizacji realizacji świadczeń. Kompromis jest konieczny i musimy go sformułować jako środowisko. Większość z nas podobnie widzi rozwój fizjoterapii oraz dysponuje odpowiednim doświadczeniem i wiedzą do wsparcia działań administracji rządowej w tym obszarze. Fizjoterapeuci, w przeciwieństwie do innych zawodów medycznych, przez lata byli pomijani w kluczowych decyzjach lub też podejmowane decyzje odbijały się negatywnie na funkcjonowaniu fizjoterapii. Przyczynami takiego stanu rzeczy były między innymi brak spójnego stanowiska środowiska oraz brak samorządu zawodowego. Pierwszym krokiem do wzmocnienia pozycji zawodowej było powstanie samorządu zawodowego tożsamego do organizacji innych zawodów medycznych. Jednak nadal decydenci podkreślali brak spójności w naszym środowisku i niestety próbowali tę sytuację wykorzystać do osłabiania fizjoterapii w publicznym systemie zdrowia. Niejednokrotnie odczuli to na swojej skórze pacjenci, którzy stoją w wielomiesięcznych kolejkach czy mierzą się z absurdami skierowań, cyklów, zabiegów itd.  Konieczne jest więc wypracowanie kluczowych postulatów, które określą funkcjonowanie publicznej fizjoterapii w najbliższej przyszłości.

Zwracamy się do wszystkich fizjoterapeutów o zgłaszanie swoich pomysłów do dnia 10 stycznia 2022 roku bezpośrednio do KIF na mail: [email protected] lub do jednej z zaproszonych organizacji, których przedstawiciele będą mogli zaprezentować je podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 11 stycznia 2022 r.