Na stronie popularnego portalu medycznego “Co w Zdrowiu” opublikowano wywiad z dr. Tomaszem Dybkiem, w którym poruszono kwestie wynagrodzeń fizjoterapeutów.

“Fizjoterapeuta w Polsce w ostatnich latach był niedoceniany, a jego praca niedoszacowana. Pierwsza podwyżka systemowa, która miała realny wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej fizjoterapeutów i ich rodzin, miała miejsce dopiero 1 lipca 2022 r.” stwierdza Prezes KRF i wymienia problemy związane z realizacją zapisów ustawy o najniższych wynagrodzeniach medyków, która została znowelizowana 1 lipca 2022 r. m.in.:

  • brak wyraźnego zaznaczenia przez NFZ, że zwiększone środki na wycenę procedur leczniczych są dedykowane na podwyżki, wynikające z ww. ustawy,
  • nierespektowanie przez pracodawców zapisów dotyczących specjalistów fizjoterapii,
  • zbyt duża dowolność interpretacji przepisów wynikających ustawy ze strony pracodawców.

Jak podkreśla w wywiadzie Prezes KRF “(…) dla dobra pacjenta, fizjoterapeuty i fizjoterapii, pieniądze powinny iść za fizjoterapeutą, a nie wpadać do koszyka, gdzie zostaną wydatkowane na inne cele”.

Osobną kwestią jest dramatyczna sytuacja fizjoterapeutów zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznych. Wiemy, że fizjoterapeuci pracują tam w skrajnie trudnych warunkach, z wymagającym pacjentem, a mimo to nie są objęci ustawą i zarabiają skandalicznie mało. PILNIE MUSIMY TO ZMIENIĆ – STOP FINANSOWEJ DYSKRYMINACJI FIZJOTERAPEUTÓW W DPS!

“Jako prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, ale jednocześnie jako przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii (OZZPF) deklaruję, że w najbliższych tygodniach szczególnie chcemy zająć się tą sprawą. Pracownicy grożą akcją protestacyjną w DPS-ach, a nawet odejściem z pracy.” – alarmuje Tomasz Dybek. Prezes zaapelował do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o podjęcie jak najszybciej konstruktywnego dialogu w celu rozwiązania tego problemu.

Przeczytaj cały wywiad

PRZYPOMINAMY: eksperci KIF przygotowali obszerny poradnik z najczęściej zadawanymi pytaniami w sprawie podwyżek minimalnego wynagrodzenia fizjoterapeutów wraz z odpowiedziami.

Jeśli w Twoim podmiocie jest problem z realizacją zapisów ustawy zajrzyj tutaj:
https://kif.info.pl/podwyzki-dla-fizjoterapeutow-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/