PL

Fizjoterapeuci fizjoterapeutom: milion złotych dla najbardziej potrzebujących

KIF zrzesza wszystkich polskich fizjoterapeutów i jednym z ważniejszych celów jej istnienia jest wspieranie i integracja środowiska. Bardzo istotne jest także wzmacniania poczucia przynależności do grupy zawodowej i budowanie etosu fizjoterapeuty. Jak fundamentalne okazało się to wzajemne wsparcie przekonaliśmy się w pierwszych tygodniach pandemii.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów przekazała 1 milion złotych na pomoc dla koleżanek i kolegów, którzy w związku z epidemią znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Izba przeznaczyła na ten cel pieniądze pochodzące ze składek. To wsparcie jest wyrazem solidarności i odpowiedzialności za naszą grupę zawodową.

Na mocy uchwały KRF z dnia 4 kwietnia 2020 r., w związku z sytuacją kryzysową wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, rozpoczęto udzielanie specjalnej pomocy materialnej w formie bezzwrotnych zapomóg dla najbardziej potrzebujących fizjoterapeutów w wysokości 1000 zł.

Komisja Socjalna KIF zaopiniowała 1201 wniosków, z czego 997 uzyskało opinie pozytywną a 204 nie spełniło warunków opisanych w uchwale 475/I KRF. W tym momencie wypłaciliśmy już 903 zapomogi. Prezydium KRF nie zapomniało także o wsparciu rodziny naszego zmarłego kolegi z Radomia.

Przypominamy, że realizowany od początku 2019 r. program socjalny skierowany do osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej (np. w przypadku zaistnienia indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci
z powodu choroby COVID–19), nie został zawieszony. Zgodnie z obowiązującym regulaminem Komisja Socjalna ma możliwość przyznania bezzwrotnej pomocy w wysokości do 6 000 złotych.

W ramach swoich obowiązków, Komisja Socjalna w 2020 roku udzieliła, oprócz specjalnej pomocy socjalnej związanej z COVID-19, 39 zwolnień z opłacania składek członkowskich na łączną kwotę 10 837,50 złotych oraz 30 bezzwrotnych zapomóg o wartości 78 425,00 złotych.

Dla porównania – na wsparcie socjalne w roku 2020 przeznaczyliśmy ponad cztery razy tyle funduszy co w roku poprzednim i już w tym roku skorzystało z niej blisko 2 procent polskich fizjoterapeutów. Taka pomoc jest możliwa dzięki regularnie opłacanym składkom. Dzięki Wam wiele koleżanek i kolegów miało szansę przetrwać najtrudniejsze chwile.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów.