PL

Dziś rusza II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

Zjazd jest najważniejszym organem KIF. W obradach bierze udział 332 Delegatów wybranych w maju i czerwcu 2021 roku w wyborach, które odbyły się we wszystkich województwach.

Do udziału w uroczystym otwarciu zostali zaproszeni reprezentanci m.in. Prezydenta RP, Rządu, Sejmu i Senatu, Ministerstwa Zdrowia, samorządów zawodowych i lokalnych oraz władze regionalne i inne osoby, które udzielały wsparcia środowisku fizjoterapeutów. Zgodnie z harmonogramem wybór Prezesa jest zaplanowany na pierwszy dzień Zjazdu. Planowo Zjazd zakończy się 29 maja.