PL

Dziękujemy za liczny udział w badaniu ankietowym dot. fizjoterapii w jednostkach pomocy społecznej!

867 osób wypełniło internetową ankietę KIF, opracowaną przez Doraźny Zespół ds. DPS przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów. Wyniki badania, skierowanego do fizjoterapeutów pracujących w jednostkach pomocy społecznej, posłużą zespołowi do analiz warunków pracy fizjoterapeutów, właściwego zdiagnozowania potrzeb i opracowania propozycji optymalnych rozwiązań. Po przeprowadzeniu analiz i sformułowaniu rekomendacji zespół przedstawi kompleksowy raport.

Ankieta dostępna była od 28 listopada do 17 grudnia. Prócz pytań dotyczących kwestii związanych z zatrudnieniem, pacjentami, wynagrodzeniem czy obowiązkami, w ankiecie znalazły się pytania o m.in. zadania wykraczające poza zadania fizjoterapeuty, o czynniki, na które fizjoterapeuci narażeni są w pracy.

– Dziękuję serdecznie każdemu, kto poświęcił czas i energię, by włączyć się w działania samorządu na rzecz lepszych warunków pracy dla fizjoterapeutów świadczących usługi w jednostkach pomocy społecznej. Dzięki podzieleniu się informacjami i doświadczeniami przez osoby będące w samym centrum problemów, będziemy mogli właściwie i precyzyjnie reagować. Już widzimy, że ankieta wykazała szereg nieprawidłowości, wobec których nie można przejść obojętnie – podkreśla Agnieszka Domurad, przewodnicząca Doraźnego Zespołu ds. DPS przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów.

Zespół powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez środowisko fizjoterapeutów problemy i postulaty. Zgodnie z uchwałą KRF z 27 lipca, członkowie zespołu powołani zostali przez prezesa KRF. Cztery osoby są pracownikami Domów Pomocy Społecznej, a cztery osoby są członkami Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

W uchwale wskazano m.in., że celem zespołu jest wypracowanie rekomendacji dotyczących: określenia i ujednolicenia zakresu obowiązków fizjoterapeutów; wyrównania norm czasu pracy; urealnienia poziomu wynagrodzeń; dostosowanie poziomu zatrudnienia do liczby pensjonariuszy wymagających rehabilitacji.

Więcej o zespole: https://kif.info.pl/ruszyly-prace-doraznego-zespolu-ds-domow-pomocy-spolecznej-powolanego-przez-krf/