PL

Drugie posiedzenie KRF – pierwszy raz w Biurze KIF

12 lipca 2022 r. odbyło się drugie posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów II kadencji. Po raz pierwszy posiedzenie odbyło się w Biurze KIF przy Al. Jerozolimskich 93.

KRF przede wszystkim określiła i ustaliła najważniejsze i kluczowe dla rozwoju samorządu zawodowego obszary, które podjętą uchwałą przekazała do realizacji prezydium KRF.

Jednym z głównych tematów dyskusji był również PEF i konieczność intensywnej współpracy z Ministerstwem Zdrowia, aby wspólnie wypracować jak najlepsze dla środowiska rozwiązanie. Trwające prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy powinny być przyspieszone, tak aby tegoroczni absolwenci jednolitych studiów magisterskich mogli jak najszybciej uzyskać PWZFz. KRF stoi na stanowisku, że jak najbardziej zasadne jest zrezygnowanie z PEF w tym i najbliższym roku akademickim, ale nie powinien on być całkowicie likwidowany.

Ponadto dyskutowano także o konieczności pilnego urealnienia wyceny świadczeń, co związane jest z niedawną nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych.

Wszystkie uchwały podjęte przez Krajową Radę Fizjoterapeutów dostępne są na stronie: https://kif.info.pl/dokumenty-kategorie/uchwaly-ii-krf/. Uchwały podjęte na wczorajszym posiedzeniu zostaną opublikowane już wkrótce.